Serbija

Parama Serbijai pasiekti ES 23 derybinio skyriaus tikslus ypatingą dėmesį skiriant kovai su korupcija ir pagrindinėms teisėms (Chapter 23)

Taika, teisingumas ir stiprios institucijos
Projekto tipas
Netiesioginio valdymo programa
Biudžetas
6 500 000 Eur (CPVA dalis - 541 018 Eur; Olandijai (per dotacijų sutartį) – 159 892 Eur; viso – 700 910 Eur)
Metai
2022-2025
Lyderis
Vokietija (GIZ)

CPVA funkcijos

CPVA dalyvauja įgyvendinant 2 iš 3 programos komponentų.

  • Antikorupcijos srityje, Lietuva padės Serbijos korupcijos prevencijos agentūrai toliau stiprinti savo vaidmenį, efektyvumą, bendruosius gebėjimus ir funkcionavimą, prisidėti rengiant Nacionalinę kovos su korupcija strategiją, taip pat vertinant korupcijos riziką ir rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą.
  • Ombudsmeno srityje, ekspertai teiks paramą įgyvendinant 23 derybinio skyriaus veiksmų plane numatytas veiklas, kaip, konsultuoti dėl teisės aktų pakeitimų, stiprinti ombudsmeno tarnybos gebėjimus, Nacionalinį kankinimo prevencijos mechanizmą, taip pat vietos ombudsmeno biurų stiprinimas.

Projekto tikslas

Prisidėti prie įsipareigojimų, nustatytų 23 derybiniame skyriuje „Teismai ir pagrindinės teisės“, vykdymo.

Už projektą atsakingas asmuo

Rūta Grigaliūnienė
Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyriaus vadovė

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.