Serbija

Priemonė remianti Serbiją siekiant 24 derybinio skyriaus tikslų: teisingumas, laisvė ir saugumas

Lyčių lygybėNelygybės mažinimasTaika, teisingumas ir stiprios institucijos
Projekto tipas
Netiesioginio valdymo programa
Biudžetas
5 000 000 Eur (CPVA dalis - 3 690 688 Eur)
Metai
2022-2025
Lyderis
Lietuva
CPVA funkcijos
Lyderis

Projektu siekiama padėti Serbijai pagerinti gebėjimus kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. Projektas turi du komponentus, kurie nukreipti į:

  1. Profesinių įgūdžių ir gebėjimų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinimą. Tai apima aktyvų tyrimą, įskaitant sistemingą pinigų srautų stebėjimą; ikiteisminio tyrimo ir tyrimo etape surinktų įrodymų analizė ir jų svarba teismuose, siekiant sukurti aiškią ir homogenišką teismų praktiką; parama institucijoms, siekiant nustatyti pradinius rezultatus sekant nusikalstamu būdu įgyto turto įšaldymą ir konfiskavimą; didinti pajėgumus atliekant sudėtingus finansinius tyrimus.
  2. Operatyvinių gebėjimų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinimą. Tai apima: paramą kriminalinei policijai tobulinant profesinius įgūdžius, gerinant veiklos priemones ir operatyvinius pajėgumus; tobulinimą Nacionalinės kriminalinės žvalgybos sistemos; pagalba užtikrinant IT sistemų sąveikumą; prisidėjimą prie veiksmingesnės informacijos pasikeitimo tarptautiniu mastu saugiais tinklais; paramą Nacionaliniam kriminalinės policijos departamento kriminalistikos centrui, užsiimančiam teismo ekspertize.

Projekto tikslas

Prisidėti prie įsipareigojimų, nustatytų 24 derybiniame skyriuje „Teisingumas, laisvė ir saugumas“, vykdymo.

Projekto partneriai

  • FIIAPP (Ispanijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra);
  • DCPC (Italija).

Už projektą atsakingas asmuo

Rūta Grigaliūnienė
Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyriaus vadovė

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.