EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Investuosime į vaikų ir jaunimo gerovę

2019 m. kovo 21 d.
Investuosime į vaikų ir jaunimo gerovę

Iki 2024 m. Lietuvoje bus įgyvendintos 8 priemonės, kuriomis stiprinsime psichikos sveikatos paslaugas bendruomenėse bei kursime sąlygas didesnei vaikų ir jaunimo gerovei. Minėtoms veikloms įgyvendinti nuo šių metų pabaigos bus skirta per 15 milijonų eurų.

Kovo mėnesį buvo patvirtinta 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Sveikatos apsauga“ koncepcija, kurioje ir numatytos priemonės, skirtos stiprinti psichikos sveikatą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Investicijų kryptys programoje numatytos bendradarbiaujant LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros bei programos partnerio iš Norvegijos (Norvegian Institute of Public Health) ekspertams. Siekiant identifikuoti jautriausias ir finansavimo stokojančias sritis, praėjusių metų antroje pusėje organizuotos viešosios konsultacijos, kurių metu diskutavo bei opiausias šios srities problemas įvardijo nevyriausybinių organizacijų, vaikų ir jaunimo gerove suinteresuotų organizacijų atstovai, psichikos bei medicinos srities profesionalai.

Nuo rūpesčio nėščiosiomis ir gimdyvėmis iki paslaugų rizikos grupės vaikams ir jaunuoliams

Programoje numatytos įgyvendinti priemonės apima platų veiklų spektrą ir yra orientuotos į kompleksinį psichikos sveikatos gerinimą mūsų šalyje.

„Įgyvendindami „Sveikatos apsaugos“ programą dėmesį koncentruosime į vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos paslaugų stiprinimą bei jų prieinamumo didinimą. Taip stengsimės kuo anksčiau užkirsti kelią savižudybėms ar kitoms vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatos problemoms. Šios programos priemonėmis siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje augtų sveiki ir savimi pasitikintys žmonės“, – sako Centrinės projektų valdymo agentūros Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus viršininkė Sandra Remeikienė.

Tiesioginio finansavimo projektai, tikėtina, bus pradėti įgyvendinti dar 2019 m. pabaigoje. Atvirus kvietimus teikti paraiškas planuojama skelbti 2020 m. pirmoje pusėje. Būsimi pareiškėjai bus skatinami savo idėjų įgyvendinimui pasitelkti partnerius tiek iš šalių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos), tiek iš Lietuvos.

Apie Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos investicijas Lietuvoje

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Programa „Sveikatos apsauga“ yra viena iš aštuonių Lietuvoje įgyvendinamų programų, finansuojamų 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Įgyvendinant tiesioginio finansavimo bei konkurso būdu atrinktus projektus numatyta:

  • padėti besilaukiančioms ir pagimdžiusioms moterims. Specialiai paruošti slaugos ir akušerijos specialistai lankys moteris jų namuose ir vizitų metu patars su nėštumu ir dviejų pirmųjų vaiko gyvenimo metų laikotarpiu susijusiais klausimais;
  • didinti prieinamumą jaunimui skirtų nemokamų konfidencialių paslaugų, padedančių spręsti socialines, psichologines ar kitas sveikatos problemas – ši priemonė skirta savivaldybėse plėtoti ankstesnio finansavimo periodo metu sukurtą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“;
  • padėti vaikams, turintiems elgesio problemų, ir jų tėvams. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuos programos „Neįtikėtini metai“ (angl. Incredible Years), vienos efektyviausių ankstyvosios intervencijos programų, diegimą Lietuvoje;
  • pagerinti prevencinių sveikatos paslaugų vaikams ir jaunimui teikimą – sveikatos kabinetai mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus aprūpinami metodologinėmis priemonėmis;
  • plėtoti efektyvias emocinio konsultavimo paslaugas, skirtas žmonėms, susiduriantiems su pirmaisiais depresijos ir nerimo požymiais. Išaugęs paslaugų prieinamumas ne tik neleis įsisenėti emocinėms problemoms, bet ir skatins kuo anksčiau kreiptis pagalbos su jomis susidūrus;
  • užtikrinti vaikams ir šeimoms savalaikę paramą, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir siekiant suteikti šeimai tinkamą kompleksinę pagalbą, kad būtų išvengta poreikio atskirti vaiką nuo šeimos. Šios paramos užtikrinimui Lietuvoje planuojama įkurti du „vienos stotelės“ šeimos ir vaikų centrus;
  • padėti elgesio sutrikimų turintiems ir į nusikalstamas veiklas linkusiems vaikams ir jaunuoliams nuo 11 iki 19 metų. Įgyvendinant multidimensinę šeimos terapijos programą bus paruošta 15 specialistų ir įkurtos trys komandos, gebėsiančios teikti reikiamą pagalbą problemų turinčiam vaikui/jaunuoliui bei jo artimiesiems;
  • užtikrinti pagalbą pažeidžiamų grupių vaikams ir jaunuoliams, kurių trauminės patirtys, elgesio problemos ir socialinių įgūdžių trūkumas gali turėti neigiamų pasekmių jų sėkmingai integracijai į visuomenę ir gyvenimo kokybei.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.