Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuva kartu su lenkų kolegomis stiprins Moldovos teisėsaugos institucijų pareigūnų mokymo sistemą

2018 m. balandžio 26 d.
Lietuva kartu su lenkų kolegomis stiprins Moldovos teisėsaugos institucijų pareigūnų mokymo sistemą
 

Lietuva kartu su Lenkija kaip jaunesniąja partnere laimėjo jau aštuntą ES Dvynių projektą Moldovoje „Policijos sistemos pradinio ir tęstinio mokymo reforma Moldovos Respublikoje“. Projekto pasiūlymą parengė Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai kartu su kolegomis iš Lenkijos nacionalinės policijos.

Bendradarbiaudamos su Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Generaline policijos inspekcija Lietuvos ir Lenkijos institucijos įgyvendins 2 mln. eurų vertės ES Dvynių projektą, kurio trukmė  33 mėnesiai. Projektui vadovaus Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, o nuolatiniu Dvynių patarėju paskirtas Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdybos direktorius Tomas Bikmanas.

Pažymėtina, kad kartu su Lietuvos-Lenkijos pasiūlymu atrankai buvo pateikti dar 4 pasiūlymai: Austrijos-Vokietijos, Latvijos, Rumunijos-Italijos-Vengrijos ir Ispanijos. 

Projektui  Moldovoje tobulinant teisėsaugos pareigūnų rengimo sistemą iškelti šie tikslai:

  • Modernizuoti Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Akademijos aukštojo mokslo programas ir taikomas mokymų metodikas;
  • Sustiprinti teisėsaugos pareigūnų kompetencijas nusikalstamų veikų prevencijos bei efektyvaus bendradarbiavimo su bendruomene srityse;
  • Pagerinti Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Akademijos gebėjimus strateginio planavimo, žmogiškųjų ir materialiųjų resursų valdymo srityse bei modernizuoti įstaigos struktūrą;
  • Įveiklinti Teisėsaugos pareigūnų mokymo centrą, suteikiant geriausia Europos Sąjungos praktika paremtas modernias mokymo metodikas, programas bei parengiant kvalifikuotus dėstytojus.

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia ES valstybių narių ir šalių paramos gavėjų giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administracinius gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. Lietuva šioje ES programoje ekspertinę paramą pradėjo teikti 2004 m. ir nuo to laiko laimėjo daugiau nei 90 ES Dvynių projektų. Lietuva yra viena aktyviausių ir efektyviausių Dvynių projektų įgyvendintojų: nuo 2014 m. laimime kas antrą pateiktą projekto pasiūlymą, dalyvaudami 25-30 proc. skelbiamų atrankų.    

Nuo 2010 m. Lietuva individualiai arba su ES partnerėmis dalyvavo 15 atrankų projektams Moldovoje, iš kurių 8 laimėjo. Projektai įgyvendinami maisto saugos ir standartų, vartotojų apsaugos ir vidaus rinkos priežiūros, sveikatos apsaugos, kovos su korupcija ir muitinės modernizavimo srityse.

Lietuvos Policija yra viena aktyviausių ir labiausiai patyrusių Dvynių projektų įgyvendintojų. Įvairių padalinių ekspertai dirba Dvynių projektuose Makedonijoje, Turkijoje, Jordanijoje. Centrinė projektų valdymo agentūra yra patyrusi Dvynių projektų administratorė ir įgyvendintoja, kartu su Užsienio reikalų ministerija dalyvaujanti ES Dvynių programos koordinavime.

 

Lietuva yra viena aktyviausių ir efektyviausių Dvynių projektų Moldovoje įgyvendintojų: laimi kas antrą pateiktą projekto pasiūlymą.    

 

  Skaičiai

90 Lietuva ES Dvynių programoje ekspertinę paramą pradėjo teikti 2004 m. ir nuo to laiko laimėjo daugiau nei 90 projektų.

8/15 Nuo 2010 m. Lietuva individualiai arba su ES partnerėmis dalyvavo 15 atrankų projektams Moldovoje, iš kurių 8 laimėjo.

 

  Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie ES Dvynių programą ieškokite čia.

 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.