ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Mokslo institucijų verslumui skatinti – daugiau nei 7,7 mln. Eur

2021 m. vasario 11 d.
Mokslo institucijų verslumui skatinti – daugiau nei 7

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) baigė vertinti Europos Sąjungos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis finansuojamos priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ ketvirtojo kvietimo projektų paraiškas ir atrinko 12 projektų, kuriems finansuoti iš viso bus skirta daugiau nei 7,7 mln. Eur.

Siūloma finansuoti Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos socialinių mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos energetikos instituto projektus.  

„Šis kvietimas buvo skirtas mokslo ir studijų institucijų antreprenerystei arba verslumui skatinti, siekiant padidinti žinių pritaikomumo ir technologijų perdavimo rinkai apimtis. Tai – tikrai labai aktuali ir nemažų investicijų reikalaujanti sritis. Todėl džiugu, kad šalies mokslo ir studijų institucijos aktyviai dalyvavo konkurse ir sėkmingai pasinaudojo galimybe investuoti į savo verslumo ugdymą“, – sako CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus vadovė Indrė Šuolienė.   

Finansuojami bus vadybininkų verslumo stiprinimo mokymai, ekspertinio vertinimo veikla,   nustatant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) produktų komercializavimo potencialą, taip pat renginiai, skirti šių produktų pristatymui, demonstracinių erdvių jiems eksponuoti sukūrimas, pristatymams skirtos įrangos įsigijimas bei MTEP vadybos sistemų diegimo procesai.

Pasiekti rezultatai, įgyvendinus projektus, bus vertinami pagal investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų gautų MTEP užsakymų skaičių ir sutarčių su įmonėmis finansinės vertės augimą.

Didžiausia projektui skiriama finansavimo suma – iki 700 tūkst. Eur.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.