Kita

Nuo 2022 m. valstybė skirs dar didesnį dėmesį kibernetiniam saugumui

2021 m. gruodžio 30 d.
Nuo 2022 m. valstybė skirs dar didesnį dėmesį kibernetiniam saugumui

Krašto apsaugos ministerijoje nuo 2022 metų bus steigiamas Nacionalinis koordinavimo centras (NKC), kuris skatins kibernetinio saugumo pramonės vystymą Lietuvoje. NKC atliks kibernetinio saugumo bendruomenės koordinatoriaus vaidmenį ir teiks ekspertines žinias kibernetinio saugumo srityje, prisidės prie kibernetinio saugumo švietimo programų sklaidos Lietuvoje, ES strateginių dokumentų kibernetinio saugumo srityje įgyvendinimo ir ES kibernetinio saugumo bendruomenės kūrimo.

„Nacionalinis koordinavimo centras – tai nauja Krašto apsaugos ministerijos veikla, didinsianti Lietuvos ir Europos Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, skatinsianti inovacinių produktų ir paslaugų atsiradimą bei teiksianti finansavimą prioritetinėje srityje. Ši nauja veikla yra Lietuvos kibernetinio saugumo ekosistemos stiprėjimo garantas“, – teigia krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius.

Kibernetinio saugumo srities projektų finansavimą padės koordinuoti CPVA

Nuo 2023 m. Krašto apsaugos ministerija inicijuos kibernetinio saugumo srities projektų finansavimo konkursus. Ministerijai tai nauja veikla, tad sklandžiam procesui užtikrinti numatytas bendradarbiavimas su didelę patirtį projektų valdyme bei administravime turinčia Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA). Vykdant finansuojamų projektų atranką prioritetas bus teikiamas mažoms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams.

„Džiaugiamės ir vertiname pastaruoju metu intensyvėjantį Centrinės projektų valdymo agentūros ir Krašto apsaugos ministerijos bendradarbiavimą. Sutelktos kompetencijos ir glaudi institucijų partnerystė užtikrinant Lietuvos kibernetinio saugumo plėtrą reikšmingai prisidės prie valstybės atsparumo stiprinimo. CPVA jau yra sukaupusi didelę patirtį įgyvendinant bei administruojant informacinių technologijų infrastuktūros plėtros projektus,“ – teigė CPVA direktoriaus pavaduotoja Jūratė Lepardinienė, taip pat pabrėždama, kad šiemet įvykęs nepriklausomų audito ekspertų vertinimas ir teigiamos išvados dėl Agentūros atitikimo ES standartams dar kartą patvirtino, kad CPVA yra patikimas partneris, puikiai išmanantis turinį ir gebantis efektyviai valdyti didelės vertės projektus.

Numatoma, kad kvietimų dalyvauti konkursuose temos atitiks ES strateginius dokumentus bei rengiamos Kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemones. Lėšos projektų finansavimui lygiomis dalimis bus skiriamos iš Krašto apsaugos ministerijos asignavimų ir Skaitmeninės Europos darbo programos kibernetinio saugumo srityje 2021–2022 m. Planuojama, kad Lietuvos kibernetinio saugumo bendruomenei iš viso bus skirta iki 2 mln. eurų per ateinančius dvejus metus.

Siekiama didinti ES kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą

NKC Lietuvoje steigiamas pagal šiemet įsigaliojusį ES reglamentą, kuriuo tokių centrų įkūrimas numatytas visose 27 ES valstybėse. Bendras koordinavimo centrų tinklas, kartu su Bukarešte įsteigtu Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centru, sieks didinti ES kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą. To bus siekiama skiriant finansavimą kibernetinio saugumo tyrimams ir inovacijų kūrimui, kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimui ir naujausių kibernetinio saugumo produktų sklaida.

 

Parengta pagal Krašto apsaugos ministerijos informaciją

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.