Sporto rėmimo fondas

Paskirstytos lėšos sporto bazių plėtrai ir remontui

2020 m. birželio 1 d.
Paskirstytos lėšos sporto bazių plėtrai ir remontui

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu paskirstytos lėšos 10 sporto bazių plėtrai ir remontui. Pinigai skiriami iš Sporto rėmimo fondo, projektai atrinkti konkurso būdu, finansavimas paskirtas geriausiai fondo reikalavimus atitikusiems projektams. Iš dalies finansuojami sporto projektai bus įgyvendinami 2020–2023 metais. Iš viso sporto bazių plėtrai ir atnaujinimui šiemet paskirstyta 2,7 mln. eurų. Iš jų neįgaliųjų sporto plėtrai atiteko daugiau nei 441 tūkst. eurų.

Iš viso Centrinei projektų valdymo agentūrai, kuri administruoja šios srities sporto projektus, buvo pateiktos 165 paraiškos. Sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui prašoma lėšų suma 12 kartų viršijo Sporto rėmimo fonde numatytą skirti lėšų sumą. Aktyviausiai paraiškas teikė ugdymo įstaigos, iš jų agentūra sulaukė 76 paraiškų, tai sudaro 46 proc. nuo visų pareiškėjų. Taip pat buvo aktyvios ir savivaldybės – sulaukta 35 paraiškų, iš bendruomenių, asociacijų – 30, sporto klubų – 17.

Daugiausia paraiškų sulaukta iš Vilniaus apskrities – 37. Iš Kauno – 26, Klaipėdos ir Šiaulių – po 18.

Už skirtus pinigus bus suremontuotas Pakruojo sporto centro pagrindinis pastatas, Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salė pritaikoma neįgaliesiems, sutvarkytas ir visuomenės poreikiams pritaikomas Joniškio miesto stadionas, Lietuvos sporto universitetas atnaujins irklavimui skirtą baseiną ir sporto salę ir kt.

Finansuojami projektai atrinkti pagal iš anksto patvirtintus kriterijus, kuriais labiausiai akcentuotas projekto aktualumas ir svarba. „Atrenkant projektus vertinome ne tik pareiškėjų administracinius gebėjimus pateikti visus reikiamus dokumentus ir argumentuoti projekto poreikį, daug dėmesio skyrėme projektų turiniui ir projekto vykdytojo vizijai, kokių rezultatų pavyks pasiekti skatinant fizinį aktyvumą ir numatant projekto tęstinumą“ – sakė Centrinės projektų valdymo agentūros, kurios komanda atliko paraiškų vertinimą, atstovė Giedrė Vilčinskaitė.

Kol kas paskirstytos ne visos numatytos lėšos. 115 tūkst. eurų planuojama paskirti kol kas finansavimo negavusiam projektui, kuris sutiks su mažesne, nei paraiškoje prašyta, suma. Šio finansavimo skyrimas taip pat vyks atsižvelgiant į paraiškų vertinimo metu suteiktų balų skaičių – t. y. geriausiai iš šiuo metu finansavimo negavusių paraiškų. Atsižvelgus į pernai įvykusį Sporto rėmimo fondo finansavimo konkursą ir tai, kad didžiausia konkurencija vyko tarp paraiškų, pateiktų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, o lėšų poreikis šiai sričiai buvo 19 kartų didesnis nei kvietimo suma, lėšos šiai sričiai šiemet buvo padidintos 20 proc. Pernai sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui teko 1,3 mln. eurų Sporto rėmimo fondo lėšų.

Pateiktas paraiškas vertino Sporto komisija, į kurios sudėtį įeina Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kelių sporto federacijų, taip pat ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, sporto asociacijų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Finansų ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kiti atstovai. Ministerija taip pat siūlė nevyriausybinėms sporto organizacijoms ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovams dalyvauti komisijos veikloje stebėtojų teisėmis.  

Susipažinti su ministro įsakymu ir projektais galima čia.

Sporto projektų komisija dar svarsto fizinio aktyvumo veiklas skatinančius, sporto renginių ir sporto įrangai įsigyti skirtus projektus. Sprendimai bus priimti artimiausiu metu. Lėšų paskirstymas šiems projektams užtruko, nes nebuvo pakankamai projektų turinį vertinusių ekspertų, daug projektų reikėjo pakartotinai peržiūrėti.

 

Parengta bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.