Tarptautinis bendradarbiavimas

Praktikų tinklo vizito Kenijoje metu CPVA aplankė vystomojo bendradarbiavimo projektus

2023 m. balandžio 3 d.
Praktikų tinklo vizito Kenijoje metu CPVA aplankė vystomojo bendradarbiavimo projektus

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) kovo 28–31 d. vyko su vizitu į Keniją, kur įvyko 16-os Europos vystomojo bendradarbiavimo praktikų tinklo (Practitioners Network for European Development Cooperation) narių susitikimas. Vizitu buvo siekiama ne tik suburti Praktikų tinklo narius, bet ir aplankyti Kenijoje šiuo metu įgyvendinamus vystomojo bendradarbiavimo projektus bei sustiprinti ryšius su Kenijoje veikiančiomis agentūromis. 

Vizito metu daugiausia dėmesio skirta geresniam vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui, kovai su klimato kaita ir pagalbai prisitaikyti prie jos sukeltų pasekmių, perėjimui prie atsinaujinančių energijos išteklių, skaitmeninimui, ekologiškų ir įtraukių darbo vietų kūrimui. Įgyvendinant projektus, nuosekliai laikomasi požiūrio, kad svarbiausia – įsiklausyti į vietos gyventojų poreikius, suprasti jų prioritetus. Žmonės kasdien susiduria su iššūkiais, tačiau taip pat yra linkę į naujoves, linkę ieškoti inovatyvių sprendimų. CPVA, kaip ir kitų Praktikų tinklo narių, užduotis čia – įsiklausyti ir remti šių sprendimų įgyvendinimą.  

„Vienas iš darbų, kurį turėsiu atlikti vos tik grįžusi į Lietuvą, – parašyti išsamią ataskaitą mūsų institucijoms ir papasakoti, ką čia pamatėme, ką išgirdome ir kokius turėtume žengti pirmuosius žingsnius, pradedant čia įgyvendinti projektus“, – sakė CPVA direktorė Lidija Kašubienė (žiūrėti visą interviu). 

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strategijoje Afrikai 2022–2025 metams nurodoma, kad Kenija yra viena iš prioritetinių Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo šalių. Strategijoje pažymima, kad ypač didelis dėmesys, vykdant veiklas Kenijoje, turėtų būti skiriamas keliems sektoriams. Pirmiausia – skaitmeninimui, tai yra finansinių technologijų ir bankininkystei, civilinei registracijai, juridinių asmenų registrų bendrai erdvei, kt. Manoma, kad naujosios technologijos, sparčiai besiskverbiančios ir į Keniją, gali atverti naujas nišas globalioje ekonominėje sistemoje. Antra – darbo vietų jaunimui kūrimui. Stebimas didelis šios grupės žmonių skaičiaus augimas, todėl jų įdarbinimas šiuo metu yra viena aktualiausių temų. Trečia – profesiniam moterų ir mergaičių švietimui. Moterys ir mergaitės išlieka pažeidžiamiausia socialine grupe, kuriai dažnai reikalinga finansinė parama, siekiant įgyti profesinių įgūdžių ir gebėjimų lygiavertiškai konkuruoti darbo rinkoje. Galiausiai – nelegalios migracijos prielaidų šalinimui. Ši migracija yra tiesiogiai susijusi su ES valstybėmis partnerėmis, įskaitant ir Lietuvą.   
 
Keli Kenijoje šiuo metu įgyvendinami vizito metu aplankyti projektai: 

Žalioji energetika ir prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos Užsachario šalyse – REACT SSA 

REACT SSA projektu siekiama pagerinti atsinaujinančių energijos išteklių prieinamumą, ypač smulkiesiems ūkininkams, kurių nepasiekia elektros perdavimo tinklai, padidinti smulkiųjų ūkininkų pajamas ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kartu taip tikimasi paskatinti privatų sektorių daugiau investuoti į tolesnes srities inovacijas – žaliąją energetiką ir prisitaikymo prie klimato kaitos technologijas.  

Afrikos biologinių atliekų deginimo įrenginių komponentas – ABC 

ABC intervencija Kenijoje siekiama palengvinti biodujų generatorių rinkos perėjimą iš pradinio į plėtros etapą. Iš viso tikimasi įrengti daugiau kaip 20 000 mažų (0–50 m³) ir 250 vidutinio dydžio (50–500 m³) biodujų generatorių, tenkinančių smukiųjų ūkininkų energetinius poreikius. Modernūs biodujų generatoriai mažiau teršia dirvožemį, vandenį ir orą. Jose sunaikinamo pavojingos bakterijos ir virusai. Be to, mažiau skleidžiama nemalonių kvapų. Biodujos priskiriamos prie atsinaujinančių energijos šaltinių.  

Parama Afrikos Kyšulio valstybių skaitmeninei transformacijai – D4D 

Šiuo projektu siekiama padėti atrinktoms Afrikos Kyšulio regiono valstybėms (Kenijai, Somaliui ir Džinučiui) gerinti viešojo sektoriaus paslaugų teikimą, pasitelkiant patobulintus ir saugius skaitmeninius paslaugų teikimo kanalus. Diegiami elektroninės valdžios sprendimai ir daug dėmesio skiriama kibernetiniam saugumui.  

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.