Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas

Veiklos sritys

Fondo tikslas – padėti įgyvendinti lanksčią, gebančią greitai reaguoti, tvarią, į tęstinius rezultatus nukreiptą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir įgalinti Lietuvos viešojo bei privataus sektoriaus institucijas įgyvendinti didelės apimties, reikšmingą pridėtinę vertę generuojančius projektus šalyse partnerės.

Fondo Tarybos sprendimu finansavimas skiriamas konkurso būdu atrinktiems projektams ir programoms, tiesioginio finansavimo projektams arba programoms bei tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų programų ir projektų nacionaliniam bendrajam finansavimui užtikrinti (kofinansavimo projektai).

Fondo tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos delegavo Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Centrinės projektų valdymo agentūra, Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų asociacija „Infobalt“, Lietuvos savivaldybių asociacija, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios vystomojo bendradarbiavimo srityje.

Fondo konkursiniai projektai

Informacija apie konkursinius projektus:

Konkursai teikti paraiškas projektų ir programų įgyvendinimui skelbiami CPVA puslapio skiltyje Kvietimai.

2024 metai
 • Planuojamas finansavimas 2024 m.: 850.000 Eur
 • Skirtas finansavimas: 0 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 850.000 Eur
2023 metai
 • Planuojamas finansavimas 2023 m.: 1.000.000 Eur
 • Skirtas finansavimas: 928 928,75 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 71 071,25 Eur

Projektai ir jų statusas

Nr.Projekto vykdytojasProjekto pavadinimasSkirtas finansavimasProjekto trukmė, mėn.Statusas
1Pangea Accelerator„Climate-Tech Accelerator“ projektas67313,2812Vykdomas
2Tarptautinio palaikymo bendrija KELIAS Į SVAJONĘSėkminga karta32749,3410Vykdomas
3VšĮ "OSMOS Global Partnerships"GovTech bendrakūra Kenijai89972,1018Vykdomas
4Norway Registers Development AS Lietuvos filialasGalimybių studija skaitmeninių paslaugų teikimui per pašto sistemą Kenijoje98838,909Vykdomas
5UAB Good to knowUkrainos teismų sistemos komunikacijos kompetencijų stiprinimas sukuriant efektyvią vidinės komunikacijos sistemą ir tvarius komunikacijos įrankius84018,6712Vykdomas
6Lietuvos sporto universitetasNuotolinis asmens funkcijų vertinimas: inovatyvūs sprendimai nukentėjusiųjų nuo karo Ukrainoje reabilitacijai85171,4224Vykdomas
7Public Association "CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INNOVATION"Psichosocialinės reabilitacijos ir tobulėjimo galimybės vaikams, tėvams ir pedagogams iš deokupuotų Ukrainos regionų59463,8810Vykdomas
8VšĮ "Domus solis"Traumai jautrios kompleksinės reabilitacijos paslaugos - pagalba nuo neišprovokuoto karo prieš Ukrainą nukentėjusiems asmenims100000,0018Vykdomas
9Juozas GaldikasPacientų teisių užtikrinimas stiprinant Moldovos Ombudsmeno tarnybą34983,008Vykdomas
10VšĮ Rytų Europos studijų centrasStrateginės komunikacijos stiprinimas siekiant kovoti su Rusijos dezinformacija Moldovoje54977,8016Vykdomas
11Plungės rajono savivaldybės administracijaBendradarbiaujantis Kvarelis: stipresnių ryšių tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių kūrimas37795,5011Vykdomas
12Lietuvos sporto universitetasMokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete99654,1624Vykdomas
13Iraq Health Access Organization (IHAO)kita karta: Profesinio mokymo modernizavimas Irake rytojaus karjerai83990,7018Vykdomas

2022 metai
 • Planuojamas finansavimas 2022 m.: 800.000,00 Eur
 • Skirtas finansavimas: 761.476,02 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 0 Eur

Projektai ir jų statusas

Nr.Projekto vykdytojasProjekto pavadinimasSkirtas finansavimasProjekto trukmė, mėn.Statusas
1Volia Films OÜBaltarusijos nepriklausomas kinas: atgimimas39506,511Vykdomas
2Pilietinio atsparumo iniciatyvaModernios dezinformacijos iššūkiai okupacijos akivaizdoje5958918Vykdomas
3Lietuvos sporto universitetasNuotolinių sporto studijų diegimas Uzbekistano Kūno kultūros ir sporto universitete51449,415Vykdomas
4Sostinės vaikų ir jaunimo centrasValdyk savo ateitį5635017Vykdomas
5Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijosBendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First!84326,412Vykdomas
6Lietuvos transporto saugos administracijaSaugi transporto sistema Armėnijoje (III)5985021Vykdomas
7Asociacija InfobaltDirbtinio intelekto įgūdžių įvaldymas ir realaus laiko ekonomikos kūrimas Palestinoje (ART-inTELL)93614,7410Vykdomas
8UAB DelfiAtsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai88607,6924Vykdomas
9Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijosMoldovos ir Sakartvelo žemės ūkis ir kaimo plėtra – administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje98948,5224Vykdomas
10VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“Psichikos sveikatos stiprinimo integracija vaikų švietimo ir neformaliojo ugdymo programose3921212Vykdomas
11VŠĮ "Inovatyvūs projektai"Ukrainos viduje perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė integracija70022,5224Vykdomas

Tiesioginio finansavimo projektai

Informacija apie tiesioginį finansavimą:

Užsienio reikalų ministerija teikia siūlymus Fondo tarybai dėl vystomojo bendradarbiavimo Projektų įgyvendinimo tiesioginio finansavimo būdu.

2024 metai
 • Planuojamas finansavimas: Iki 12.465.540,78 Eur
 • Skirtas finansavimas: 0 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 12.465.540,78 Eur
2023 metai
 • Planuojamas finansavimas: Iki 14.401.292 Eur
 • Skirtas finansavimas: 266.200,00 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 14.135.092 Eur

Projektai ir jų statusas

Nr.Projekto vykdytojasProjekto pavadinimasSkirtas finansavimasProjekto trukmė, mėn.Statusas
1UAB „Fidum“Mykolaivoblenergo skirstomojo tinklo modernizavimo pereinant į 20 kV klasę projekto parengimas266.200,00 Eur6Įvykdytas

2022 metai
 • Planuojamas finansavimas: 11.049.882 Eur
 • Skirtas finansavimas: 9.873.590 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 1.126.410 Eur

Projektai ir jų statusas

Nr.Projekto vykdytojasProjekto pavadinimasSkirtas finansavimasProjekto trukmė, mėn.Statusas
1Aplinkos projektų valdymo agentūraParama stiklo ir plastiko taros užstato sistemos įdiegimui49.88210Vykdomas
2Centrinė projektų valdymo agentūraVaikų darželio „Radist“ Irpinės mieste renovacija4.893.500.00 Eur13Vykdomas
3Centrinė projektų valdymo agentūraMokyklos Nr. 1 renovacija Borodyankos miestelyje7.944.848.35 Eur17Vykdomas

Kofinansavimo projektai

Informacija apie kofinansavimą (Nacionalinį bendrąjį finansavimą):

Prašymus skirti nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamos programos ar projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo gali pateikti Fondo tarybai el. paštu . Prašyme turi būti nurodytas Bendrojo finansavimo projekto tikslas, siekiami rezultatai, trukmė, biudžetas ir prašoma nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų suma. Taip pat turi būti pateiktas pagrindimas, kaip numatomas įgyvendinti Bendrojo finansavimo projektas atitinka vystomojo bendradarbiavimo politikos strategines kryptis, Fondo lėšų skirstymo prioritetus, sritis ir kryptis, ir pateikta informacija apie prašymo teikėjo patirtį vystomojo bendradarbiavimo srityje.

2024 metai
 • Planuojamas finansavimas: Iki 765.000,00 Eur
 • Skirtas finansavimas: 0 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 765.000,00 Eur
2023 metai
 • Planuojamas finansavimas: Iki 225.000,00 Eur
 • Skirtas finansavimas: 60.000 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 165.000 Eur

Projektai ir jų statusas

Nr.Projekto vykdytojasProjekto pavadinimasSkirtas finansavimasProjekto trukmė, mėn.Statusas
1Centrinė projektų valdymo agentūraParama teisėsaugos ir saugumo reformoms Armėnijoje60 000 Eur24Vykdomas

2022 metai
 • Planuojamas finansavimas: 19.973 Eur
 • Skirtas finansavimas: 19.973 Eur
 • Nepanaudota finansavimo dalis: 0 Eur

Projektai ir jų statusas

Nr.Projekto vykdytojasProjekto pavadinimasSkirtas finansavimasProjekto trukmė, mėn.Statusas
1VšĮ „OSMOS Global Partnerships“„Digital Explorers": Irakas19.97318Vykdomas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.