Strateginis planavimas

Atnaujinta Investicijų projektų rengimo metodika: susipažinkite su svarbiausiais pakeitimais

2023 m. sausio 16 d.
Atnaujinta Investicijų projektų rengimo metodika: susipažinkite su svarbiausiais pakeitimais

Prastėjantys brandos egzaminų rezultatai, miestuose perpildyti vaikų darželiai, nepakankamas būsto socialiai remtiniems žmonėms prieinamumas – tai tik dalis viešosios politikos problemų, su kuriomis kasdien susiduria mūsų šalies institucijos. Tokie iššūkiai, aktualūs ne vienerius metus ar net dešimtmečius, reikalauja išsamios problemos priežasčių ir jų sprendimo alternatyvų analizės. Tam pasitarnauja Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) Investicijų projektų rengimo metodika, kuri sausį buvo atnaujinta.
Atnaujinta metodikos versija papildyta nuostatomis, susijusiomis su investicijų projektų vieta strateginio valdymo sistemoje. Neretai, jei viešosios investicijos planuojamos nuosekliai, kokybiškos problemos analizės atliekamos, rengiant kitus investicijų planavimo dokumentus. Todėl siekiant nedubliuoti to, kas padaryta, atsiranda galimybė ankstesnes analizes susieti su rengiamu investicijų projektu.

Nauja ir tai, kad metodikoje panaikinami reikalavimai privalomam nagrinėti alternatyvų turiniui. Vadovaujamasi nuostata, kad projekto rengėjas, įvertinęs įvairius galimus investavimo kelius, gali pats pasirinkti, kokios alternatyvios veiklos galėtų spręsti nagrinėjamą problemą ir šalinti esmines jos priežastis. Išlieka rekomendacija analizuoti bent tris projekto alternatyvas, tačiau nuo šiol metodikoje numatomi ir atvejai, kada galima skaičiavimais nagrinėti tik vieną alternatyvą.

Atlikti ir pakeitimai investicijų projektų skaičiuoklėje. Nuo šiol skaičiuoklė leidžia sprendimo alternatyvas analizuoti projekto dalių apimtyje. Tai ypač aktualu sprendžiant kompleksines problemas, tokias kaip nepakankama švietimo kokybė, kuri apima ne tik infrastruktūros gerinimą, bet ir mokytojų kvalifikacijos kėlimą, mokymo programų peržiūrą ir t. t. Projektą suskaidžius į atskiras dalis, planavimas ir alternatyvų sudarymas tampa lengvesnis. Kitas pavyzdys – gerinti planuojamos regiono ligoninių paslaugos. Juk kiekvienai ligoninei, tikėtina, bus reikalingi skirtingi sprendimai. Tokiu atveju prasminėmis dalimis gali būti atskiri objektai, t. y. skirtingos ligoninės.

Atnaujintoje metodikos versijoje kaip priedas pridedama ir investicijų projekto forma, kuri padės greičiau parengti investicijų projekto aprašomąją dalį.

Viešieji asmenys, kurių planuojamų projektų, sprendžiančių viešosios politikos problemas, preliminari investicijų į ilgalaikį turtą vertė siekia ir viršija 1 mln. eurų (be PVM), privalo parengti investicijų projektą pagal šios metodikos nuostatas. Bet net ir mažesnės vertės projektams tai yra geras būdas įsivertinti planuojamas investicijas ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią ar efektyviausią sprendimo alternatyvą.

Investicijų projekto rengimo metodologijos rinkinį sudaro:

  • Investicijų projektų rengimo metodika – jos tikslas – praktiškai padėti institucijoms parengti investicijų projektą – dokumentą, kuris padeda rasti geriausią (optimalią) sprendimo alternatyvą, įsivertinant investicijų grąžą, galimus finansavimo šaltinius, terminus, kt. Naujausia metodikos versija yra parengta remiantis ilgamete CPVA ir Europos Komisijos patirtimi, atsižvelgiama į aktualius reglamentuojančius dokumentus.
  • Investicijų projektų skaičiuoklė – programos „Excel“ pagrindu veikiantis įrankis, kurio funkcija yra padėti institucijoms įvertinti sprendimo alternatyvų finansinius ir ekonominius rodiklius, investicijų grąžą, rizikas, kt. Įrankis leidžia alternatyvas įvertinti ekonominiu (sąnaudų-naudos analizė) ir efektyvumo (sąnaudų-veiksmingumo analizė) požiūriu.
  • Įverčių reikšmės – reikšmės, kurios reikalingos skaičiuojant projekto socialinę-ekonominę naudą (žalą). Konversijos koeficientai ir įverčiai atnaujinami kiekvienų metų gruodžio mėnesį. Plačiau apie tai, kaip skaičiuoti investicijų projektų socialinę-ekonominę naudą (žalą), galima rasti čia.
  • Investicijų projekto vertinimo klausimynas – dokumentas, kuris supažindins su nuostatomis, pagal kurias atliekamas investicijų projekto vertinimas.
  • Projekto rizikos – dokumentas, kuriame išskirtos projekto rizikų grupės ir rizikų veiksniai su detaliais jų paaiškinimais.

Turite susijusių klausimų? CPVA ekspertai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą investicijų projektų rengėjams. Kviečiame kreiptis šiais kontaktais.

Investicijų projektų rengimo metodiką ir jos priedus galima rasti čia.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.