Kita

Centrinė projektų valdymo agentūra dovanoja naudotą kompiuterinę įrangą

2019 m. sausio 11 d.
Centrinė projektų valdymo agentūra dovanoja naudotą kompiuterinę įrangą

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau CPVA) dovanoja 40 vnt. nurašytos ir CPVA netinkamos naudoti kompiuterinės įrangos komplektus įstaigoms, turinčioms teisę gauti labdarą ir (arba) paramą pagal 1993 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Nr. I-172.

Kompiuterinė įranga veikianti, su įdiegta Windows 7 Professional operacine sistema ir atviro kodo biuro programų paketu OpenOffice, nesupakuota. Dovanojama įranga bus skaidoma komplektais (kompiuteris + monitorius). Kompiuterinės įrangos sąrašą rasite čia.

Įstaigos, norinčios gauti nurodytą kompiuterinę įrangą komplektais, iki 2019 m. sausio 22 d. 17:00 val. turi elektroniniu paštu atsiųsti šiuos dokumentus:

1. užpildytą prašymą dėl kompiuterinės įrangos dovanojimo (prašymo forma).
2. paramos gavėjo statusą liudijančio dokumento kopiją.
CPVA gautus prašymus registruos pagal gavimo datą ir laiką suteiks jiems registracijos numerį eilės tvarka. Apie suteiktą numerį bus informuojamas prašyme nurodytas kontaktinis asmuo elektroniniu paštu.

2019 m. sausio 24 d. 10 val. vyks paramos gavėjų atranka. Atranka vyks CPVA patalpose, S. Konarskio g. 13, LT03109, Vilnius. Atrankoje (laimėtojų traukime) gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys.

Iš visų prašymų registracijos numerių, surašytų ant lapelių ir atrankos metu sudėtų į traukimo indą, atsitiktiniu būdu bus traukiami laimėtojų (kompiuterinės įrangos komplektų gavėjų) prašymo registracijos numeriai tokia tvarka:

Dovanojamai kompiuterinei įrangai gauti bus organizuojama atranka/loterija, t.y. burtai bus traukiami kompiuterinės įrangos komplektams eilės tvarka pagal sąrašą gauti. Bus ištrauktas registracijos numeris organizacijos kuriai atiteks sąraše esančių įrangos komplektų vienetai pagal pageidautą gauti komplektų skaičių, loterijos numeriai bus traukiami iki to laiko, kai bus laimėti visi dovanojamos įrangos komplektai. Pvz.: Pirmoji ištraukta organizacija X pageidavusi gauti 3 vnt. įrangos komplektų-gauna 1-3 numeriu pažymėtus komplektus. Antroji ištraukta organizacija Y pageidavusi gauti 10 vnt. įrangos komplektų-gauna 4-13 numeriu pažymėtus komplektus ir t.t.

Papildomai bus ištraukti du lapeliai su numeriais organizacijų, kurios pagal ištraukimo eilę turės teisę gauti sąraše nurodytą laimėtą kompiuterinės įrangos komplektą, jei anksčiau ištraukta organizacija atsisakys priimti įrangą ar laiku jos neatsiims.

Kompiuterinės įrangos komplektus iš CPVA patalpų paramos gavėjas turės išsivežti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo dienos. Apie laimėjimą dalyviai bus informuojami prašyme nurodyto kontaktinio asmens elektroniniu paštu ir CPVA internetinėje svetainėje www.cpva.lt.

Kilus klausimams prašome skambinti:

–    dėl įrangos techninės būklės: Artūras Babickas tel.: (8 5) 243 16 33
–    dėl organizacinių klausimų: Evelina Jeremičiūtė tel.: (8 5) 212 23 98 

 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.