Sporto rėmimo fondas

Centrinė projektų valdymo agentūra jau baigė 2022 metų Sporto rėmimo fondo projektų paraiškų vertinimą

2022 m. balandžio 19 d.
Centrinė projektų valdymo agentūra jau  baigė 2022 metų Sporto rėmimo fondo projektų paraiškų vertinimą

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) baigė vertinti paraiškas pagal kvietimą teikti paraiškas  2022 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinierinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Iš viso iki paraiškų pateikimo termino pabaigos šių metų kovo 1 dieną buvo gautos 57 paraiškos, o bendra projektų vertė jų vertė siekė daugiau nei 16 mln. eurų. Tai daugiau nei 8 kartų viršija šiam kvietimui planuojamas paskirstyti Sporto rėmimo fondo lėšas – iki 2 mln. eurų.   

Paraiškas pateikė pareiškėjai iš visos Lietuvos, pradedant savivaldybių administracijomis ir baigiant sporto klubais. Investuoti planuojama į sporto infrastruktūrą  uždarose patalpose (sporto, treniruoklių sales), lauko infrastruktūrą (aikštynus, stadionus, universalias aikšteles) bei vandens sportui reikalingą bazę, pavyzdžiui, baseinus ir irklavimo bazes.

Statyba leidžiantis dokumentas – svarbiausias šių metų kvietimo dokumentas

Paraiškos buvo vertinamos dviem etapais, atliekant administracinės atitikties vertinimą (ar paraiška atitinka formalius jai keliamus reikalavimus bei teisės aktuose numatytas nuostatas) bei paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą. Administracinio vertinimo kriterijus atitiko 36 paraiškos, o 21 paraiškai šios kartelės įveikti nepavyko.  

Daugiausia paraiškos buvo atmestos todėl, kad objektas, kuriam siekiama finansavimo, neatitiko esamos sporto bazės apibrėžimo (paraiškoje nepagrįsta, kad sporto bazėje per pastaruosius trejus metus reguliariai vyko pratybos ar bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyko varžybos ar kiti sporto renginiai) arba nebuvo pateiktas statybą leidžiantis dokumentas. Taip pat, paraiškos buvo atmestos, nes paraiškoje numatoma atnaujinti ne sporto paskirties objektą arba objektas nepriklauso pareiškėjui nuosavybės ar kita kvietimo sąlygose numatyta teise.

CPVA Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus vadovė Lina Janionytė apgailestauja, kad ne visi siekiantys atnaujinti esamas sporto bazes įsigilino į kvietimo reikalavimus, ypač esamos sporto bazės apibrėžimą bei nepateikė įrodymų jo atitikimui ir paraiškos buvo atmestos todėl, kad objektas neatitiko sporto bazės apibrėžimo.

„Tiek mokymuose, tiek paraiškų teikimo metu teikdami konsultacijas akcentavome atitikimo sporto bazės apibrėžimui pagrindimą, paraiškos dokumentus papildėme tam skirtu priedu, kuris turėjo palengvinti dokumentų pateikimą. Vis dėl to, dalis pareiškėjų vis tiek teikė paraiškas nepagrįsdami, kad pastaruosius tris metus bent kartą per ketvirtį objekte vyko sporto renginys“, – sako L. Janionytė.  

Vertinimo ataskaita pateikta anksčiau nei planuota   

CPVA paraiškų vertinimo rezultatus Sporto projektų komisijai pateikė balandžio 15 d., t.y. anksčiau nei numato vertinimą reglamentuojantys teisės aktai.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo, kuriuo bus įtvirtintas sprendimas dėl projektų finansavimo, tikimasi sulaukti gegužės mėnesį. Ministrui patvirtinus sprendimą dėl projektų finansavimo, bus pradėtos rengti ir su potencialiais projektų vykdytojais derinti projektų įgyvendinimo sutartys.

Informacija apie turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą bus paviešinta po to, kai Sporto projektų komisija priims siūlymą dėl finansuojamų paraiškų, o ministras priims sprendimą dėl finansavimo skyrimo. Informacija bus paskelbta https://www.cpva.lt/  ir  https://www.srf.lt/ svetainėse, visi pareiškėjai, kurių paraiškos buvo vertinamos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo etape, bus informuoti apie vertinimo rezultatus. 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.