Tarptautinis bendradarbiavimas

CPVA – Europos vystomojo bendradarbiavimo stipriausiųjų tinkle

2018 m. lapkričio 15 d.
CPVA  - Europos vystomojo bendradarbiavimo stipriausiųjų tinkle

Centrinė projektų valdymo agentūra tapo oficialiu Europos vystomojo bendradarbiavimo Praktikų tinklo (angl. Practitioners Network for European Development Cooperation) nariu. Ši neformali platforma  suburia Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo veiklą įgyvendinančių agentūrų atstovus.

Tinklo nariai, dirbantys ES vystomojo bendradarbiavimo  srityje, kartu su Europos Komisija  dalinasi įvairiapuse projektų ir programų įgyvendinimo patirtimi, stiprina bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių įgyvendinant ES globalią strategiją 2016, Europos susitarimą dėl vystymo 2017 , Darbotvarkę 2030 bei siekiant Tvaraus vystymosi tikslų , o tai padeda didinti ES vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo efektyvumą.

Šiuo metu 15 narių jungiančio Praktikų tinklo veiklos nuolatinis stebėtojas – Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros generalinis direktoratas (angl. DG DEVCO), kuris kartu su Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generaliniu direktoratu (angl. DG NEAR) yra atsakingas už Europos Sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi politikos kūrimą bei pagalbos teikimą.

EK yra svarbi tinklo narių, dirbančių vystomojo bendradarbiavimo srityje,  nuomonė, nes informacija ir patirtis, kuria dalinasi  agentūrų atstovai, yra pagrįsta konkrečia politikos  programų įgyvendinimo ir projektų administravimo vadovaujantis ES finansinėmis taisyklėmis patirtimi ir praktika.

Pasak CPVA direktorės pavaduotojos Rasos Suraučienės, „dalyvavimas šiame tinkle suteiks Lietuvai daug pridėtinės vertės. Pastaruoju metu CPVA kartu su URM įgyvendina Struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, kurio vienas iš tikslų yra plėsti Lietuvos institucinės patirties perdavimą dalyvaujant įvairiuose ES finansuojamuose projektuose Lietuvai prioritetiniuose regionuose ir šalyse,  t. y. ES Rytų Partnerystės šalys.“

Įsiliejus į Europoje pripažintų agentūrų tokių kaip SIDA, GIZ, ADA, FIAPP ir kt. tinklą kartu diskutuojama apie įvairias vystomojo bendradarbiavimo programas, rengiami šių programų ir projektų įgyvendinimo vertinimo ir stebėjimo metodai, kartu tobulėjama.    

Plačiau apie tinklą skaitykite:  http://www.dev-practitioners.eu/

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.