Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos humanitariniam universitetui stiprinti – 4 milijonai EK lėšų ir naujai startuojantis Patikos fondas

2022 m. vasario 11 d.
Europos humanitariniam universitetui stiprinti – 4 milijonai EK lėšų ir naujai startuojantis Patikos fondas

2022-ųjų vasario 10 d. žymi naują pradžią Europos humanitarinio universiteto (toliau – EHU) valdyme.  EHU Patikos fondo donorų asamblėjos metu pristatytos naujosios fondo valdymo taisyklės, aptarti tolesni donorų veiksmai siekiant užtikrinti ilgalaikį ir sklandų Europos humanitarinio universiteto veiklos tęstinumą, jo finansavimą bei diskutuota, kaip pritraukti dar daugiau donorų lėšų į universiteto Patikos fondą. Susitikimo metu EHU rektorius, profesorius Sergei Ignatov ir jo kolegos pristatė EHU 2021-2022 m. metinį veiklos gerinimo ambicijas atspindintį darbo planą ir jo  įgyvendinimo pažangą.  

EHU Patikos fondą valdys CPVA

Nuo šių metų Patikos fondą koordinuos ilgametę patirtį Europos Sąjungos, tarptautinių donorų ir Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojamų programų bei projektų valdyme turinti Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA). Fondo tikslas – konsoliduoti EHU gaunamą donorų paramą ir užtikrinti efektyvų bei centralizuotą finansinių išteklių valdymą.

„EHU Patikos fondo įkūrimas – tai kokybiškai naujo Universiteto veiklos etapo pradžia. Esame įsitikinę, kad nauja partnerystė ir bendradarbiavimas su CPVA  ženkliai prisidės prie EHU finansinio ir institucinio stabilumo, o tai, savo ruožtu, atvers naujas baltarusių studentų perspektyvas“ – komentavo EHU rektorius prof. Sergei Ignatov.

Sėkminga EHU veikla jau kurį laiką sunkiai įmanoma be donorų paramos: universiteto renkamos studijų įmokos dengia tik mažąją jo patiriamų kaštų dalį, o šių dienų aktualijų kontekste ypatingai svarbu remti ir skatinti nepriklausomą, europietiškomis vertybėmis grįstą studentų iš Baltarusijos išsilavinimą. Universitetui būtina susitelkti į studijų kokybės, mokslinių tyrimų veiklą, tad stiprinant universiteto valdymą ir Patikos fondo veikimą tiesiogiai remiami ir demokratiniai procesai.  

„CPVA vaidmuo programoje – užtikrinti veiksmingą ir skaidrų naujai įsteigto EHU Patikos fondo valdymą, prisidėti prie sklandaus donorų ir universiteto bendradarbiavimo ir koordinuoti ES teikiamą techninę pagalbą, skirtą EHU 2021-2026 m. veiksmų planui įgyvendinti“ – donorų asamblėjos metu komentavo CPVA direktorė Lidija Kašubienė.

EHU šiuo metu remia skirtingi paramos davėjai, tokie kaip Europos Komisija, Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir kiti.

Prie EHU rėmėjų kviečiami prisijungti ir kiti donorai, verslo įmonės ir privatūs rėmėjai pervedant savo paramą per Patikos fondą.

Europos Komisijos indėlis – 4 milijonai eurų

Nuosekliai remdama demokratiškos Baltarusijos visuomenės kūrimą Europos Komisija Vilniuje veikiančiam Europos humanitariniam universitetui iš programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis” skyrė 4 mln. eurų paramos. Parama bus naudojama EHU administracinių gebėjimų stiprinimui, akademinės, mokslinės veiklos finansavimui, akademinių programų portfelio balansavimui bei nuotolinio ir internetinio mokymosi gerinimui.

Už šio tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo paramos projekto įgyvendinimą atsakinga „EU4Belarus” programos lėšas administruojanti Centrinė projektų valdymo agentūra. 

EHU tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę, siūlant humanitarinių ir laisvųjų menų studijas

Lietuva ne vienerius metus visokeriopai remia Europos humanitarinį universitetą. Jis įkurtas Minske 1992 metais, tačiau jau 2004-siais dėl politinių priežasčių jo veikla Baltarusijoje buvo nutraukta.  Sulaukęs pagalbos iš Lietuvos Vyriausybės, Europos Komisijos, Šiaurės Ministrų Tarybos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kai kurių Europos valstybių, universitetas atnaujino savo veiklą Vilniuje. Universitetui 2006 m. buvo išduotas leidimas vykdyti studijas ir su jomis susijusią veiklą Lietuvoje.

Pagrindinė EHU veiklos sritis – universitetinės humanitarinio profilio studijos, taip pat moksliniai tyrimai, kūrybinė, kultūrinė, vystomojo bendradarbiavimo veikla. Universiteto misija – ugdyti kritiškai mąstančias, kūrybingas ir atsakingas asmenybes, kurios prisidėtų prie demokratiškos ir laisvos Baltarusijos kūrimo.

Šiuo metu universitete studijuoja apie 800 studentų, didžioji dalis jų – baltarusiai.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.