Tarptautinis bendradarbiavimas

Gruzijoje pradedamas įgyvendinti elektroninių ryšių reguliavimo srities ES Dvynių projektas

2017 m. gruodžio 15 d.
Gruzijoje pradedamas įgyvendinti elektroninių ryšių reguliavimo srities ES Dvynių projektas

2017 m. gruodžio 12 d. Tbilisyje (Gruzija) įvyko oficialus Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal ES standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“ atidarymo renginys.

ES Dvynių projekto atidarymas sulaukė didelio Gruzijos žiniasklaidos dėmesio. Atidarymo renginyje, šalia kitų garbingų aukšto rango svečių, sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Ambasadorius Gruzijoje Giedrius Puodžiūnas, kuris akcentavo Gruzijos lyderystę regione ir ryžtą einant europeizacijos keliu. Kitų svečių kalbose ne kartą akcentuota, kad Dvynių projektai yra efektyvus instrumentas šalims, siekiančioms priartėti prie Europos standartų, taip pat ir valstybėms narėms stiprinant tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą.

„Gausios projekto komandos vardu ir kaip projekto lyderis aš patvirtinu mūsų pasiryžimą bendradarbiauti su Gruzijos nacionaline ryšių komisija ir dalytis geriausia patirtimi bei žiniomis, kad elektroniniai ryšiai būtų išnaudojami tvariam Gruzijos vystymuisi,“ – užtikrino Lietuvos projekto lyderis Feliksas Dobrovolskis.

Nuolatinis ES Dvynių patarėjas Gruzijoje Giedrius Pūras pristatė projekto tikslus, uždavinius, numatomas vykdyti veiklas ir laukiamus rezultatus.

Aštuoniolika mėnesių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, kuri pirmą kartą dalyvauja Dvynių projekte, kartu su partneriais iš Vokietijos ir Lenkijos padės Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai tobulinti elektroninių ryšių reguliavimą pagal ES standartus. Projekto veiklų administracinį ir finansinį valdymą užtikrins Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

CPVA tai jau antrasis ES Dvynių projektas įgyvendinamas Gruzijoje. ES Dvynių projektas – viena iš ES priemonių, padedančių šalims kandidatėms ir naujoms ES šalims integruotis į Europos Sąjungą.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.