ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Investicijų nauda – ir vežėjams, ir keleiviams

2018 m. gruodžio 20 d.
Investicijų nauda – ir vežėjams

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems projektams, skirtiems didinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą ir jų pritaikymą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms https://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-04-5-1-tid-k-519-priemones-viesojo-transporto-paslaugu-prieinamumo-didinimas

Iš viso projektams finansuoti numatyta 642 tūkst. eurų.

Finansuoti numatoma tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų bei keltų pritaikymo projektus specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taip pat šių transporto priemonių aprūpinimą dviračių laikymo ir pervežimo įranga.

Keleivius gabenantys vežėjai gali gauti finansavimą tokioms priemonėms, kaip keltuvai, liftai ar nuovažos, kurie skirti žmonėms su judėjimo negalia įlaipinti ir išlaipinti, taip pat tokioms priemonėms, kaip informaciniai ženklai, garsinių pranešimų sistema ar užrašai Brailio raštu, pritaikytoms regėjimo negalią turintiems žmonėms bei vaizdo ekranams, kuriuose pateikiama kelionės informacija klausos negalią turintiems žmonėms.

„Šis konkursas – pirmiausia puiki galimybė keleivių vežėjams išplėsti potencialių klientų ratą ir padidinti savo konkurencingumą, transporto priemones pritaikant specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ar jose įrengiant dviračių laikiklius“, – atkreipia dėmesį CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų projektų III departamento Transporto tinklų projektų skyriaus viršininkas Vitalijus Leonas.

Antra vertus, anot jo, ne mažiau svarbu, kad šios priemonės kuria patogią aplinką visiems, ne diferencijuoja, o jungia skirtingus poreikius turinčius žmones: ar tai būtų žmonės su negalia, mamos su vežimėliais, ar dviratininkai. Todėl, investuodami ES lėšas, verslo atstovai, viešajame transporte pritaikydami universalaus dizaino principus, gali prie to taip pat prisidėti.

Tiesa, konkurso dalyviai turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Numatyta, kad finansuojamas gali būti visas arba dalinis šių priemonių paketas: transporto priemonė turi būti pritaikoma ir judėjimo, ir klausos, ir regos negalią turintiems žmonėms arba, jei norima įrengti tik dalį priemonių, likusios turi būti jau įrengtos transporto priemonės gamybos metu ar jas savo lėšomis turėtų įrengti pareiškėjas.

Konkurso sąlygose numatyti ir kiti apribojimai transporto priemonėms: autobusai negali būti senesni nei 12 metų, traukinių vagonai bei laivai ir keltai – senesni nei 30 metų.

Jeigu projektu planuojama įrengti priemones, skirtas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms važiuoti ir dviračiams vežti tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, juose turi būti ne mažiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams, o bendras sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia vienam pareiškėjui galima skirti finansavimo suma gali siekti 100 tūkst. eurų.

Paraiškas konkursui galima pateikti iki 2019 metų sausio 15 dienos.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.