Tarptautinis bendradarbiavimas

Kartu su Ukraina: perskirstytos „EU4Youth: jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas” lėšos

2022 m. rugpjūčio 12 d.
Kartu su Ukraina: perskirstytos "EU4Youth: jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas” lėšos

Europos Komisija ir Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė Europos Sąjungos (ES) bendrai finansuojamos programos ,,EU4Youth: jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas“  pakeitimą, kuriuo 2 mln. eurų finansavimas buvo perskirstytas programos viduje ir nukreiptas Ukrainos iniciatyvoms, skirtoms didinti visuomenės ir ekonomikos atsparumą karo sukeltiems padariniams. 

Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, karo netektys, ekonominiai nuostoliai, karo pabėgėlių iš Ukrainos srautas dramatiškai pakeitė demografinę situaciją, socialinę ir ekonominę aplinką šalyje. Prarasta daugiau kaip 4,8 mln. darbo vietų, apie 50 proc. įmonių visiškai nutraukė arba planuoja nutraukti veiklą. Pranešama, kad depresijos ir padidėjusio nerimo jausmus patiria du trečdaliai Ukrainos gyventojų. Šias problemas ir neatidėliotinus su karu susijusius gyventojų poreikius skubiai spręsti yra būtina.  

Atlikti ES bendrai finansuojamos programos Jaunimo užimtumo ir verslumo programos pakeitimai suteikia galimybę tiesiogiai spręsti didžiules problemas, įgyvendinant Ukrainai numatytas tikslines iniciatyvas. Jas sudaro tiesioginės dotacijos pelno nesiekiančioms organizacijoms šiose srityse: 

– Užimtumas ir verslumas – daugiausia skirtas šalies viduje perkeltiems jauniems žmonėms ir įmonėms – parama įdarbinimo procese, profesinio orientavimo paslaugos, perkvalifikavimas, savarankiško darbo skatinimas ir patarimai dėl persikėlimo. 

– Buvusių karių reabilitacija ir reintegracija į socialinį gyvenimą, dalyvaujant formaliajame ir neformaliajame mokyme, taip pat teikiant psichologinę ir (arba) psichiatrinę pagalbą.  

– Parama psichinės, psichologinės sveikatos ir susijusios socialinės pagalbos paramos sistemų kūrimui ir (arba) veikimui, teikiama tiek įtraukiant jaunimo darbuotojus ir savanorius, tiek jaunuolius, kurie susidūrė su tiesioginiu smurtu, priverstinio persikėlimo sukeltomis traumomis, globėjų netekimu, kitais psichologiniais sunkumais.   

– Jaunimo telkimas ir įtraukimas – tiesioginė parama jaunimo organizacijoms, įtraukiančioms jaunimą į humanitarinę ir kitą civilinę bendruomenės paramą.  

Pirmasis tiesioginės dotacijos projektas „EU4Youth Phase III Youth Employment and Entrepreneurship – Support for internally displaced persons and youth entrepreneurs” įgyvendinamas siekiant suteikti paramą konkrečiomis praktinėmis priemonėmis, kurios iš karto padarys poveikį:  

  • karjeros konsultacijos ir parama visuose įsidarbinimo etapuose, teikiama 10 regioninių centrų;  
  • profesinio perkvalifikavimo programos;  
  • internetinė platforma, skirta informacijai rinkti ir verslininkams sujungti;  
  • tiesioginė finansinė parama (2000 eurų mikrodotacinės išmokos) mažoms įmonėms, kuri padės penkiasdešimčiai įmonių atnaujinti prekių ir paslaugų gamybą, atkurti įprastą veiklą ir tvariai plėtoti verslą. 

Apie „EU4Youth: jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas“: 

Programa „EU4Youth: jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas“ (angl. „EU4Youth: Youth Employment and Entrepreneurship Programme”) skirta padėti jauniems žmonėms tobulinti karjeros valdymo įgūdžius ir užmegzti viešojo, privačiojo ir nevyriausybinio sektorių dialogą jaunimo užimtumo klausimais 2022-2024 m. laikotarpiu. Pagal ją, parama orientuojama į Rytų partnerystės šalis – Azerbaidžaną, Baltarusiją, Gruziją, Moldovą, Armėniją ir Ukrainą. Programą administruoja CPVA, bendrai finansuoja ES ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.