Tarptautinis bendradarbiavimas

Kokią vertę kuria ES viešojo valdymo patirtis?

2020 m. vasario 2 d.
Kokią vertę kuria ES viešojo valdymo patirtis?

Ar Lietuvos viešasis sektorius efektyvus ir turi kuo pasidalinti su šalimis, gaunančiomis ES ir atskirų ES valstybių paramą? Kokią naudą kuria viešojo valdymo ekspertinė patirtis ir kaip ją dar labiau  panaudoti, įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo projektus?

Atsakymų į šiuos klausimus ieškos šių metų vasario 4 dieną Vilniuje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje rengiamos tarptautinės konferencijos „Viešojo valdymo kompetencijų pasitelkimas įgyvendinant ES vystomąjį bendradarbiavimą“ dalyviai.   

Lietuva – tarp Dvynių programos lyderių 

Vienas iš ES vystomojo bendradarbiavimo tikslų yra prisidėti prie ES šalių partnerių ekonominio ir socialinio vystymosi, integruojant jas į pasaulio ekonomiką ir kartu skatinant demokratijos, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms sklaidą. Šių tikslų siekiama pasitelkiant ES valstybių narių viešojo valdymo institucijų, kurios laikomos vienomis efektyviausių pasaulyje, ekspertinę patirtį.   

Lietuvos viešasis sektorius aktyviai dalyvauja Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo lėšomis vykdomuose projektuose ir yra vienas ES finansuojamos Dvynių programos, skirtos ES šalių partnerių instituciniams gebėjimams stiprinti, lyderių.

Nuo 2004 m., kai Lietuva tapo ES valstybe nare, Lietuvos viešojo valdymo institucijos dalyvavo jau 104 Dvynių projektuose visuose trijuose šios programos regionuose: ES Rytų Partnerystės, Vakarų Balkanų ir Turkijos, Pietų Partnerystės šalyse, iš viso 18-oje šalių (Gruzija, Palestina, Ukraina, Baltarusija, Makedonija, Azerbaidžanas, Moldova, Serbija, Jordanija, Juodkalnija, Egiptas, Bulgarija, Turkija, Kosovas, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Armėnija, Kroatija).

Aktyviausiai savo patirtimi Lietuva dalinosi muitinės veiklos, ES paramos administravimo, policijos,  sienos apsaugos, socialinė apsaugos, kovos su korupcija, vaistų kontrolės, statistikos, ryšių ir komunikacijos reguliavimo, valstybės tarnybos, veterinarijos ir maisto saugos srityse.   

Susirinks visos suinteresuotos pusės 

Į Vilniuje rengiamą konferenciją susirinks Europos Komisijos atstovai, ES valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo koordinatoriai, taip pat vystomojo bendradarbiavimo agentūrų, ES valstybių partnerių atstovai, siekiantys dalintis gerąja praktika ir aptarti būdus, kaip dar labiau sutelkti ir panaudoti ES šalyse narėse sukauptą viešojo valdymo patirtį ir paskatinti institucijas aktyviau dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo projektuose.

Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.