Sporto rėmimo fondas

Lėšų poreikis sporto bazių atnaujinimui daugiau nei 11 kartų viršijo numatytą finansavimą

2021 m. gegužės 24 d.
Lėšų poreikis sporto bazių atnaujinimui daugiau nei 11 kartų viršijo numatytą finansavimą

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) baigė vertinti paraiškas pagal kvietimą teikti paraiškas 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinierinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Iš viso iki paraiškų pateikimo termino pabaigos šių metų kovo 1 dieną buvo gauta 161 paraiška, o bendra jų vertė siekė daugiau nei 41,8 mln. eurų. Tai daugiau nei 11 kartų viršija šiam kvietimui planuojamas paskirstyti Sporto rėmimo fondo lėšas – apie 3,68 mln. eurų.

Skelbiant kvietimą, planuota paskirstyti iki 4,1 mln. eurų, tačiau atsižvelgiant į aukšto meistriškumo sportui numatytą finansavimo padidinimą, planuojama paskirstyti suma patikslinta iki 3,68 mln. eurų.   

Paraiškas pateikė pareiškėjai iš visos Lietuvos, pradedant savivaldybių administracijomis ir baigiant sporto klubais. Investuoti planuojama į sporto infrastruktūrą uždarose patalpose (sporto, treniruoklių sales, jojimo maniežus ar šaudyklą), lauko infrastruktūrą (aikštynus, stadionus, universalias aikšteles, riedlenčių parkus) bei vandens sportui reikalingą bazę, pavyzdžiui, baseinus ir irklavimo bazes.

Koją pakišo sporto bazės apibrėžimas 

Paraiškos buvo vertinamos dviem etapais, atliekant administracinės atitikties vertinimą (ar paraiška atitinka formalius jai keliamus reikalavimus bei teisės aktuose numatytas nuostatas) bei paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą. Administracinio vertinimo kriterijus atitiko 122 paraiškos, o 38 šios kartelės neįveikė.  

Daugiausia paraiškos buvo atmestos todėl, kad objektas, kuriam siekiama finansavimo, neatitiko esamos sporto bazės apibrėžimo (paraiškoje numatoma atnaujinti ne sporto paskirties objektą) arba nepriklauso pareiškėjui nuosavybės ar kita kvietimo sąlygose numatyta teise. Taip pat, paraiškos buvo atmestos, nes pareiškėjas pateikė daugiau nei 1 paraišką, yra skolingas valstybės biudžetui ar dėl kitų panašių administracinių priežasčių.

CPVA Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus vyresniosios projektų vadovės Rimos Liškutės teigimu, net 81 proc. visų paraiškų, nepraėjusių administracinio vertinimo etapo, buvo atmestos todėl, kad objektas neatitiko sporto bazės apibrėžimo.

„Dėjome daug pastangų, siekdami būsimų pareiškėjų dėmesį atkreipti į sporto bazės apibrėžimą, akcentuodami, kad objekto paskirtis Registrų centro išraše turi būti nurodyta, kaip „sporto paskirties“. Organizavome mokymus ir nuolat konsultavome potencialius pareiškėjus, tačiau dalis jų vis tiek teikė paraiškas finansuoti ne sporto paskirties objektus, o pavyzdžiui, mokymo paskirties pastatuose esančias sporto sales, kurios nėra atskiras objektas“, – sako R. Liškutė.  

Sprendimas dėl finansavimo – liepą  

Gegužės 24 dieną CPVA paraiškų vertinimo rezultatus pateikė Sporto projektų komisijai.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo, kuriuo bus įtvirtintas sprendimas dėl projektų finansavimo, tikimasi sulaukti liepos mėnesio pradžioje. Ministrui patvirtinus sprendimą dėl projektų finansavimo, CPVA pradės rengti ir su potencialiais projektų vykdytojais derinti projektų įgyvendinimo sutartis.

Informacija apie turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą bus paviešinta po to, kai Sporto projektų komisija priims siūlymą dėl finansuojamų paraiškų, o ministras priims sprendimą dėl finansavimo skyrimo. Informacija bus paskelbta https://www.cpva.lt/  ir  https://www.srf.lt/ svetainėse, visi pareiškėjai, kurių paraiškos buvo vertinamos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo etape, bus informuoti apie vertinimo rezultatus. 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.