Kita

Lietuviai domėjosi JESSICA programos įgyvendinimu Lenkijoje

2017 m. spalio 24 d.
Lietuviai domėjosi JESSICA programos įgyvendinimu Lenkijoje

Lenkija yra puikus pavyzdys Lietuvai, kaip plačiai gali būti investuojamos ES struktūrinių fondų veiksmų programos lėšos į atsinaujinančias finansines priemones – paskolas, garantijas, skirtas miestų plėtrai, užuot naudojant jas tik kaip vienkartines subsidijas projektams finasuoti.

Tuo įsitikinę Finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Viešųjų investicijų valdymo agentūros atstovai bei kolegos iš Kroatijos Regioninės plėtros ir ES fondų ministerijos, bei Kroatijos plėtros ir rekonstrukcijos banko, kurie praėjusią savaitę turėjo galimybę praktiškai pamatyti šios programos rezultatus.

Lietuva ateityje tikrai galėtų įvairiapusiškiau panaudoti ES struktūrinių fondų veiksmų programos lėšas, tuo įsitikinta aplankius Pomeranijos ir Vielkopolsko regionų miestus, kuriuose 2007-2013 periodu ES struktūrinių fondų dalis lėšų buvo nukreiptos į JESSICA iniciatyvos finansines priemones miestų plėtrai. JESSICA priemonės lėšomis finansuotas ne vienas projektas. Šios programos lėšos naudojamos labai plačiai – nuo miestų infrastruktūros atnaujinimo iki ištisų miesto dalių išvystymo ir pritaikymo mieto gyventojams bei turistams.

„Lenkijoje projektų planavimo procesas vyksta itin nuosekliai, ten jau ne vienus metus taikomas erdvinio planavimo būdas – pradedama nuo bendro savivaldybių teritorinio planavimo, įvertinamas gyventojų skaičius, tendencijos, paslaugų poreikis, analizuojama, kaip atrodo greta esantys regionai ir tik tuomet prieinama prie konkrečių projektų ir jų finansavimo būdų. Investicijos tokiu atveju yra racionalesnės. Lenkija taip pat yra patrauklesnė privatiems investuotojams nes ten aiškiau nustatomos žemės nuosavybės ir disponavimo ja teisės. Dėl to kaimyninėje šalyje plačiau taikoma ir viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė – vienas iš būdų, kaip pritraukti išteklių infrastruktūros, skirtos visuomeninės gerovės ir ekonominės pažangos, kūrimui ir plėtrai“, – sako CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus viršininkė Jekaterina Šarmavičienė.

Lietuvių ir kroatų delegacija susitiko su vystymo agentūrų, savivaldybių, privačių partnerių ir BGK- Lenkijos Valstybinio banko, kuris atlieka fondų, įskaitant JESSICA, valdytojo ir įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, atstovais.

Pažintinis vizitas į Lenkiją organizuotas įgyvendinant bendrą lietuvių ir kroatų projektą „Finansinių priemonių naudojimo derinant su kitomis viešųjų intervencijų formomis gebėjimų stiprinimas “, finansuojamą Europos Komisijos.

Centrinės projektų valdymo agentūros kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Viešųjų investicijų plėtros agentūra, Kroatijos Regionų plėtros ir ES fondų ministerija bei Kroatijos plėtros ir rekonstrukcijos banku vykdomas projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Daugiaregioninė parama, skirta įvertinti galimybę naudoti finansines priemones, remiamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo Europos socialinio fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 IV antraštinę dalį“. Europos Komisija skatina platesnį finansinių priemonių naudojimą bei ES šalių bendradarbiavimą tuo klausimu.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.