EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Lietuvos kultūrinio gyvenimo skatinimui – per 8 milijonus eurų

2019 m. kovo 12 d.
Lietuvos kultūrinio gyvenimo skatinimui – per 8 milijonus eurų

8 235 294 eurų. Tokia suma iki 2024-ųjų metų pavasario bus investuota siekiant skatinti kultūrinį verslumą regionuose, didinti profesionalaus meno prieinamumą bei gerinant kultūros paveldo valdymo gebėjimus mūsų šalyje. 7 mln. eurų šios sumos  skiria Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija (Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dotacija kultūros sričiai Lietuvoje), likusios lėšos – iš nacionalinio biudžeto.

Šių metų sausį šalių donorių atstovai pritarė Lietuvoje ketinamai įgyvendinti programai „Kultūra“. Startuojančios programos koncepciją, veiklų bei investicijų kryptis parengė ir siektinus rezultatus nustatė LR Kultūros ministerija drauge su programos operatore Centrine projektų valdymo agentūra bei programos partneriais Norvegijoje.

„Iš tiesų džiaugiuosi, kad rengdami šią programą sugebėjome apčiuopti ne vieną esminę sektoriaus problemą. Kokioje diskusijoje bedalyvaučiau – Nacionalinės pažangos programos rengimas, ES būsimo finansavimo periodo investicijų sričių aptarimas ar kultūros strategijos formavimas, girdžiu, kad keliamos tos problemos ir galimi sprendiniai, kurie jau fiksuoti šalių donorių patvirtintoje Kultūros programoje“ – mintimis dalinasi Eglė Saudargaitė, Kultūros ministerijos Strateginių sprendimų palaikymo grupės vadovė.

Rengiant koncepciją seminarų ir diskusijų metu tartasi su vietos bendruomenių, įvairių kultūrinių ir kūrybinių šakų, savivaldybių, valstybinių kultūros įstaigų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus ir tarptautinių organizacijų atstovais.

Kvietimai teikti paraiškas veiklų įgyvendinimui dar šių metų pabaigoje

Nuo 2019 m. rudens planuojama kviesti įvairias organizacijas teikti paraiškas investicijoms į aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų mobilumą. Šioms veikloms įgyvendinti būsimi projektų vykdytojai turės pasitelkti partnerius iš šalių donorių. Taip pat numatyta remti bendruomenių kūrybinius bei kultūrinius projektus taikant kūrybiškos vietokūros metodą.

„Didelė dalis šios programos investicijų bus skirta kultūriniam verslumui regionuose skatinti ir „aukštosios“ kultūros arba profesionalaus meno pasiekiamumui visoje Lietuvoje didinti. Planuojame, kad projektų įgyvendinimo metu bus surengta apie 100 profesionalaus meno renginių: parodų, koncertų, spektaklių tam, kad regionuose gyvenančius žmones pasiektų ne tik komercinė kultūra. Siekiame kultūrinių veiklų prieinamumą padidinti net 75 procentais“ – sako CPVA Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus viršininkė Sandra Remeikienė.

Programos lėšomis bus gerinamas ir kultūros paveldo objektų Lietuvoje valdymas. Tiesioginio finansavimo projekto metu bus formuojamos mobilios ekspertų komandos, kurios nuvykusios į vietą konsultuos kultūros paveldo objektų savininkus objektų priežiūros ir pritaikymo klausimais.

Apie Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos investicijas Lietuvoje

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Pagal 2016 m. gegužės 3 d. Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų ekonominiams ir socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.