Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos viešojo valdymo institucijos dalyvavo Oficialios paramos vystymuisi skaičiavimo mokymuose

2018 m. sausio 19 d.
Lietuvos viešojo valdymo institucijos dalyvavo Oficialios paramos vystymuisi skaičiavimo mokymuose

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos institucijų atstovai gilino žinias mokymuose, skirtuose Oficialios paramos vystymuisi (toliau – OPV) skaičiavimui.

Virš 40 dalyvių iš Lietuvos viešojo valdymo institucijų išsamiau susipažino su OPV, jos klasifikacija, skaičiavimo principais ir aptarė svarbiausius probleminius klausimus, su kuriais susiduria praktikoje. Mokymų metu taip pat pristatytas naujai parengtas Lietuvos OPV skaičiavimo metodinis vadovas, kuriame, remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (toliau – EBPO) reikalavimais, pateikiama praktinė informacija bei rekomendacijos, kaip apskaičiuoti, pateikti ir perduoti informaciją apie suteiktą OPV.

Oficialia parama vystymuisi laikoma valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiama parama ir humanitarinė pagalba besivystančioms valstybėms. Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, įsipareigojo teikti OPV ir siekti ją didinti.  

Užsienio reikalų ministerija kiekvienais metais rengia ir teikia EBPO statistinę Lietuvos suteiktos paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos ataskaitą. Mokymai organizuoti siekiant padėti institucijoms kaupti ir sisteminti informaciją apie OPV, ją perduoti Užsienio reikalų ministerijai, o kartu ir padidinti Lietuvos teikiamų duomenų aprėptį bei pagerinti jų kokybę.

Mokymai surengti įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, kurį vykdo Užsienio reikalų ministerija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informaciją.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.