Strateginis planavimas

Mokymai investicijų projektų rengimo ir alternatyvų analizės taikymo klausimais: Viešųjų investicijų projektų rengimo pagrindai

2018 m. rugsėjo 4 d.
Mokymai investicijų projektų rengimo ir alternatyvų analizės taikymo klausimais: Viešųjų investicijų projektų rengimo pagrindai

CPVA organizuoja mokymus tema „Viešųjų investicijų projektų rengimo pagrindai. (Teorija ir praktika)“. Mokymai vyks Vilniuje rugsėjo 18-19 d. Apie konkrečią mokymų vietą užsiregistravusius mokymų dalyvius informuosime likus porai dienų iki renginio. Mokymus ves CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertai.

Mokymuose gali dalyvauti viešojo sektoriaus institucijų darbuotojai.

 

Numatoma mokymų programa:

 

2018 m. rugsėjo 18 d. darbotvarkė

08.30 – 9.00

Registracija

09.00 – 9.15

Informacinio seminaro pradžia. Darbotvarkės pristatymas

9.15 – 10.15

Investicijų projektų identifikavimas ir apibrėžimas

Projekto socialinė–ekonominė aplinka, teisinė aplinka, sprendžiamos problemos, turimi poreikiai. Projekto tikslas, sąsajos su kitais projektais, ribos, uždaviniai, tikslinės grupės, organizacija, siekiami rezultatai. Projekto konteksto ir turinio analizės reikšmė, sprendžiant viešojo sektoriaus problemas.

10.15 – 10.30

Pertrauka

10.30 – 12.00

Investicijų projektų alternatyvų nagrinėjimas

Investicijų projektų tipai, jiems taikytini alternatyvų analizės metodai. Projekto įgyvendinimo alternatyvos, analizės objektas ir jų įtaka viešųjų projektų planavimui. Sąnaudų ir naudos analizės etapai, struktūra. Sąnaudų efektyvumo analizės metodo taikymo prielaidos.

12.00 – 13.00

Pietų pertrauka

13.00– 14.30

Projekto finansinių srautų ir rodiklių vertinimas

Projekto ataskaitinis laikotarpis bei finansinė diskonto norma. Projekto lėšų srautų (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas) vertinimas. Investicijų bei kapitalo finansiniai rodikliai, projekto gyvybingumo ir alternatyvų rodiklių palyginimas ir vertinimas. Rizikų vertinimas.

14.30 – 16.00

Projekto socialinės ekonominės naudos vertinimas

Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, pristatymas. Išorinio poveikio vertinimas (naudos komponentai).

16.00– 16.30

Klausimai diskusijai

2018 m. rugsėjo 19 d. darbotvarkė

08.30 – 9.00

Registracija

09.00 – 9.15

Informacinio seminaro pradžia. Dienos darbotvarkės pristatymas

9.15 – 10.45

Projekto finansinės ir socialinės ekonominės naudos vertinimas

Finansinių ir ekonominių srautų bei rodiklių pagrįstumo vertinimas.

10.45 – 11.00

Pertrauka

11.00 – 12.30

Praktinė projekto alternatyvų finansinės vertinimo užduotis

Praktinė finansinių srautų, finansinių rodiklių, ekonominių rodiklių, ekonominės naudos komponentų apskaičiavimo ir vertinimo užduotis.

12.30 – 13.30

Pietų pertrauka

13.30– 16.00

Praktinė projekto alternatyvų finansinės ir ekonominės naudos vertinimo užduotis

Praktinė finansinių srautų, finansinių rodiklių, ekonominių rodiklių, ekonominės naudos komponentų apskaičiavimo ir vertinimo užduotis. Rezultatų aptarimas

16.00– 16.30

Klausimai diskusijai

 

Dalyvavimas mokymuose finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Jei norite dalyvauti mokymuose abi dienas, registruokitės kiekvienai dienai atskirai.

Registruotis galima užpildžius anketą iki 2018 m. rugsėjo 13 d. paspaudus šią nuorodą

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.