Tarptautinis bendradarbiavimas

Moldovos muitinės tarnybą modernizuoti padės Lietuvos ir Italijos ekspertai

2017 m. lapkričio 23 d.
Moldovos muitinės tarnybą modernizuoti padės Lietuvos ir Italijos ekspertai

Lapkričio 21 d. Kišiniove oficialiai atidarytas ES finansuojamas Dvynių programos projektas „Pagalba modernizuojant Moldovos muitinės tarnybą pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus“ (toliau – Projektas). Šiuo projektu, remiantis pagrindiniais integruoto sienų valdymo principais, siekiama padėti Moldovos muitinei efektyviai valdyti muitinės sistemą ir pasirengti atitikti laisvosios prekybos sutarties reikalavimus.

Įgyvendinant Projektą, Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos ekspertai kartu su partneriais iš Italijos muitinės tarnybos ir Centrine projektų valdymo agentūra Moldovos muitinės tarnybai padės parengti teisinę bazę dėl bendrosios tranzito sistemos ir prekybos supaprastinimo. Projekto rezultatas bus kuriamas laikantis reikalavimų, numatytų Bendrosios tranzito procedūros ir Prekybos formalumų supaprastinimo prekėmis konvencijose.

Projekte numatyta, kad tarptautiniai ekspertai padės parengti teisinę bazę ir technines specifikacijas IT sistemai tam, jog Moldovos muitinėje būtų įdiegtas vieno langelio principas. Tai padės įgyvendinti Bendrosios tranzito procedūros ir Prekybos formalumų supaprastinimo konvencijas bei stiprinti muitinės kontrolę ir suinteresuotų šalių dalyvavimą Vieno langelio principo įgyvendinime.

Dvejų metų trukmės ES finansuojamo Projekto vertė yra 1 milijonas eurų. Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos yra pagrindinė Projektą įgyvendinanti institucija. Centrinės projektų valdymo agentūros atsakomybės apima Projekto valdymą ir finansinį administravimą.

ES Dvynių programos projektais siekiama paskatinti valstybinių institucijų bendradarbiavimą skirtingose šalyse bei perduoti ES valstybių narių reformų patirtį šalims-naudos gavėjoms. Projektų veiklomis skatinama parama valstybinių institucijų infrastruktūros reformoms, teisinės bazės pokyčiams, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymui siekiant priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie Europos Sąjungos standartų.

Daugiau informacijos apie mūsų agentūros patirtį įgyvendinant tarptautinius projektus rasite angliškoje mūsų svetainės versijoje – https://www.cpva.lt/en/home/international-projects.html

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.