Tarptautinis bendradarbiavimas

Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimas kovoje su korupcija vyks padedant Lietuvos, Rumunijos ir Suomijos partneriams

2017 m. gruodžio 17 d.

Gruodžio 7 d. Kišiniove oficialiai atidarytas ES finansuojamas „Dvynių“ programos projektas „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“ (toliau – Projektas). Projektas skirtas Moldovos Respublikos gebėjimų kovoje su korupcija stiprinimui teikiant pagalbą Moldovos Respublikos Nacionaliniam antikorupcijos centrui (pagrindinė institucija-paramos gavėja), Antikorupcinei prokuratūrai, Vidaus reikalų ministerijai, Policijos generaliniam inspektoratui, Muitinės tarnybai.

Įgyvendinant Dvynių projektą, tikimasi Moldovos institucijoms perduoti ES valstybių patirtį ir gerąją praktiką stiprinant korupcijos nusikaltimų tyrimo gebėjimus. Projektą įgyvendins Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas, Lietuvos muitinė, Rumunijos antikorupcijos generalinis direktoratas, Suomijos viešojo administravimo institutas HAUS.

Projekto atidarymo renginyje dalyvius pasveikino ES Delegacijos Moldovos Respublikoje vadovas ambasadorius Peter Michalko, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Moldovos Respublikoje Rimantas Latakas, Rumunijos ambasadorius Moldovos Respublikoje Daniel Ionita, Moldovos Respublikos institucijų atstovai.

Jo Ekscelencija p. Peter Michalko pažymėjo, kad „kova su korupcija yra tiek nuolatinis ES politinio bendradarbiavimo su Moldovos Respublika įsipareigojimas, tiek ir ypatingai jautri sritis, kurioje piliečių su Projektu susiję lūkesčiai yra ypač aukšti“.

Moldovos nacionalinio antikorupcijos centro vadovas p. Viorel Chetraru atkreipė dėmesį, kad sėkmingas Projekto įgyvendinimas priklauso nuo kiekvieno dalyvio profesionalaus indėlio bei nuoširdžiai konstruktyvaus dialogo tarp partnerių. Taip pat jis išreiškė viltį, jog „efektyvus ir tvarus įgyvendinimas padės siekti nacionalinių kovos su korupcija tikslų ir valstybės aukštesnių pozicijų nacionaliniuose ir tarptautiniuose antikorupcijos tyrimų reitinguose“.

Projekto vadovas STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas p. Žydrūnas Bartkus patikino, kad „Projekto komandos tikslas nėra tik pasidalinti patirtimi tarp partnerių, bet ir siekti, kad korupcijos nusikaltimų prevencija ir tyrimas vyktų efektyviau”.

Dvejų metų trukmės ES finansuojamo Projekto vertė 1 000 000 eurų. Projektą įgyvendins Lietuvos (vyresnioji partnerė), Rumunijos (jaunesnioji partnerė), Suomijos (jaunesnioji partnerė) institucijų konsorciumas. Centrinė projektų valdymo agentūra atsakinga už Projekto valdymą ir finansinį administravimą.

ES Dvynių programos projektais siekiama paskatinti valstybinių institucijų bendradarbiavimą skirtingose šalyse bei perduoti ES valstybių narių reformų patirtį šalims-naudos gavėjoms. Projektų veiklomis skatinama parama valstybinių institucijų infrastruktūros reformoms, teisinės bazės pokyčiams, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymui siekiant priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie Europos Sąjungos standartų.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.