Tarptautinis bendradarbiavimas

Praplėsta EU4PFM projekto veikla, biudžetą padidinant 7,5 mln. eurų

2022 m. sausio 12 d.
Praplėsta EU4PFM projekto veikla

Įgyvendinant Viešųjų finansų valdymo paramos Ukrainai programą EU4PFM, CPVA veikla buvo išplėsta įtraukiant naują programos komponentą, susijusį su biudžeto rengimu, įgyvendinimu ir kontrole, papildomai įtraukiant pilietinės visuomenės organizacijas, kurios atliktų pagrindinį vaidmenį stebint reformų vykdymą biudžeto rengimo, vykdymo ir kontrolės srityse. Projekto biudžetas buvo papildytas beveik 7,5 mln. EUR, o bendra projekto trukmė pratęsta iki 2024 m. pabaigos.

EU4PFM programos, kurios bendras biudžetas siekia 55,5 mln. eurų, tikslas – pagerinti viešųjų finansų valdymą Ukrainoje, finansų sistemą suderinti su tarptautiniais standartais ir tokiu būdu pagerinti viešųjų paslaugų teikimą ir sąlygas verslui. Pagrindiniai paramos gavėjai yra Ukrainos finansų ministerija, Valstybinė mokesčių tarnyba, Valstybinė muitinės tarnyba, Ukrainos apskaitos rūmai ir Ekonominio saugumo biuras.

CPVA yra atsakinga už tris programos komponentus, kurių bendras biudžetas yra beveik 37 mln. eurų, iš kurių 0,5 mln. eurų sudaro Lietuvos Respublikos bendrasis finansavimas.

Pagrindiniai uždaviniai, kurių siekiama CPVA valdomos programos dalimi, yra parama atitinkamoms nacionalinėms institucijoms, tobulinant biudžeto rengimą, vykdymą ir kontrolę, tolesnis modernios, veiksmingos ir sąžiningos pajamų surinkimo sistemos kūrimas bei atitinkamų viešųjų finansų valdymo institucijų rėmimas, stiprinant jų organizacinius gebėjimus.

„Šiame projekte dirba virš 100  specialistų komanda – tarptautiniai, Lietuvos ir vietos ekspertai, kurie remia viešųjų finansų valdymo reformas, įskaitant  ir IT pertvarką.” – pabrėžia Jurgita Domeikienė, EU4PFM projekto komandos vadovė.

Daugiau informacijos apie CPVA ir EU4PFM projektą rasite EU4PFM interneto svetainėje.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.