Tarptautinis bendradarbiavimas

Startavo pirmasis tarptautinis CPVA projektas Afrikoje

2022 m. vasario 8 d.
Startavo pirmasis tarptautinis CPVA projektas Afrikoje

Angolos sostinėje Luandoje įvyko oficialus Europos Sąjungos finansuojamo tarptautinio PASCAL projekto „Paramos pilietinei visuomenei teikimas Angolos vietos valdymo srityje (angl. „Support to Civil Society in Local Governance in Angola“) atidarymo renginys.

Šio projekto tikslas – padėti Angolos pilietinei visuomenei dalyvauti decentralizuotame valstybės valdyme ir pirmą kartą šalyje rengiamuose savivaldybių rinkimuose.

Ketverius metus truksiantį projektą, kurio biudžetas siekia 5,8 mln. eurų, patikėta įgyvendinti Ispanijos vystomojo bendradarbiavimo agentūrai FIIAPP ir Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA).  

„Įgyvendindama PASCAL projektą CPVA siekia pasidalinti geriausių tarptautinių ir nacionalinių ekspertų patirtimi, atliepiančia svarbiausius institucijų-partnerių ir pilietinės visuomenės Angoloje poreikius. Siekiame, kad suinteresuotos pusės bendradarbiautų, kurtų dialogą ir tarpusavio pasitikėjimą, dalintųsi patirtimi ir ieškotų būdų įgalinti pilietinės visuomenės organizacijas aktyviai dalyvauti šalies valdymo procesuose”, – pabrėžia CPVA Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų  skyriaus vadovė Rūta Grigaliūnienė.

CPVA atsakinga už  darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis, stiprinant jas ir rengiant savivaldos rinkimams bei aktyviam dalyvavimui šalies valdymo decentralizavimo procesuose. Organizacijoms bus skiriamos subsidijos darbui su vietos bendruomenėmis, siekiant apie vykstančius pokyčius informuoti ypač atokiai gyvenančius asmenis, moteris bei jaunimą, kurie dažnai net nežino savo teisių ir galimybių dalyvauti šalies pilietiniame gyvenime.

Stiprinant nevyriausybinių organizacijų ir vietinių gyventojų gebėjimus komunikuoti, mokyti ir dalyvauti savivaldos procesuose, bus rengiami įvairūs mokymai, kuriuos ves Europos šalių ekspertai. Taip pat bus apmokomi ir vietiniai lektoriai bei žurnalistai, bus parengta komunikacijos strategija.

CPVA prisidės prie informacijos sklaidos apie piliečių teises ir pareigas, decentralizacijos procesus bei dalyvavimą sprendimų priėmime. Angolos pilietinės visuomenės organizacijoms teikiamos subsidijos įgalins jas įvairias veiklas įgyventi iš viso 25 savivaldybėse. 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.