Kita

Strateginio valdymo pertvarkoje – naujas CPVA vaidmuo ir funkcijos

2021 m. birželio 21 d.
Strateginio valdymo pertvarkoje – naujas CPVA vaidmuo ir funkcijos

Įgyvendinant Strateginio valdymo ir planavimo reformą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) pavesta atlikti nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojo – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodinės konsultacijų pagalbos centro funkcijas.

Naujas etapas agentūros veikloje  

Strateginio valdymo metodiką kartu su partneriais parengusi CPVA Finansų ministerijai ir pažangos priemonių bei projektų rengėjams jau teikia konsultacijas, taip pat agentūra rengs, atnaujins ir toliau plėtos metodiką, kaups bei dalinsis pažangos priemonių ir projektų įgyvendinimo patirtimi.

Agentūrai taip pat pavesta atlikti projektų, kuriais įgyvendinami regionų plėtros planai, administruojančios institucijos funkcijas bei spręsti dėl šiuose planuose numatytų projektų ir projektų, įgyvendinamų visuotinės dotacijos būdu, finansavimo tinkamumo.

CPVA atliks ir valstybės bei savivaldybių biudžetų išlaidų peržiūrų ir savivaldybių finansų tvarumo vertinimo metodinės konsultacijų pagalbos centro funkcijas: rengs ir tobulins tam skirtas metodines rekomendacijas, kurs savivaldybių fiskalinio tvarumo vertinimo priemones ir teiks konsultacinę pagalbą institucijoms, atliekančioms viešųjų išlaidų peržiūras.

„CPVA patikėtas metodinės konsultacijų pagalbos centro vaidmuo yra natūrali tąsa to didžiulio įdirbio, kurį agentūra atliko, rengiant valstybės strateginio valdymo pertvarką ir ją įgyvendinant.  Pradedame naują svarbų etapą agentūros veikloje, tapdami atsakingi ne tik už projektų administravimą, bet ir kokybišką strateginį valstybės investicijų planavimą bei priežiūrą. Tai – didžiulis iššūkis ir atsakomybė, o kartu ir be galo įkvepianti užduotis mūsų komandai“, –  pabrėžia  CPVA vadovė Lidija Kašubienė.   

Tikslas – viešųjų investicijų efektyvumas 

CPVA valstybės strateginio valdymo pertvarkoje dalyvauja nuo 2016 metų, kai buvo patvirtintas pasirengimą pertvarkai ir jos įgyvendinimą Europos Sąjungos investicinių fondų lėšomis finansuojantis projektas „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas“. Projektas įgyvendinamas kartu su strateginiais partneriais – LR finansų ministerija ir Vyriausybės kanceliarija.

Agentūra padėjo įvertinti pokyčių poreikius, apibrėžti naujos sistemos architektūrą ir parengti sistemą reglamentuojančius teisės aktus bei metodinius dokumentus. Nuo šių metų pradžios CPVA kartu su LR Finansų ministerija konsultuoja ministerijas plėtros programų ir priemonių rengimo klausimais, padeda ministerijoms pasirengti naujai sistemai ir pagal naujus reikalavimus parengti plėtros programas, atrinkti ir pagrįsti priemones bei suformuoti biudžetus.    

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.