Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinėje konferencijoje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis

2020 m. vasario 4 d.
Tarptautinėje konferencijoje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis

Šių metų vasario 4 dieną Vilniuje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje įvyko tarptautinė konferencija „Viešojo valdymo kompetencijų pasitelkimas įgyvendinant ES vystomąjį bendradarbiavimą“, skirta aptarti viešojo sektoriaus patirties svarbą, įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo programų projektus. 

Konferenciją organizavo Užsienio reikalų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

„Ne veltui šis renginys surengtas Lietuvos sostinėje, nes viešojo sektoriaus ekspertizė yra mūsų vystomojo bendradarbiavimo stiprioji pusė. Lietuvos ekspertai vis dar turi institucinę integracijos į ES patirtį, kurią pravartu panaudoti paramai Rytų Partnerystės valstybių, sudariusių Asociacijos susitarimus su ES, labui“, – teigė užsienio reikalų viceministras Neris Germanas, sveikindamas konferencijos dalyvius.     

Pasak Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės Lidijos Kašubienės, „Stodami į ES, sulaukėme daug pagalbos iš valstybių narių, stiprinusių mūsų institucinius gebėjimus, todėl šią patirtį ir ekspertines žinias norime perduoti savo šalims partnerėms. Džiugu, kad agentūros specialistai prie to gali prisidėti, rengdami projektinius pasiūlymus, administruodami ir įgyvendindami viešojo valdymo sektoriaus vystomojo bendradarbiavimo projektus kitose šalyse“.

Vienas iš ES vystomojo bendradarbiavimo tikslų yra prisidėti prie ES šalių partnerių ekonominio ir socialinio vystymosi, integruojant jas į pasaulio ekonomiką ir kartu skatinant demokratijos, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms sklaidą. Šių tikslų siekiama pasitelkiant ES valstybių narių viešojo valdymo institucijų, kurios laikomos vienomis efektyviausių pasaulyje, ekspertinę patirtį.  

Lietuvos viešasis sektorius aktyviai dalinasi savo ekspertine patirtimi, dalyvaudamas Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo lėšomis vykdomuose projektuose ir yra vienas ES finansuojamos Dvynių programos, skirtos ES šalių partnerių instituciniams gebėjimams stiprinti, lyderių.

Nuo 2004 m., kai Lietuva tapo ES valstybe nare, Lietuvos viešojo valdymo institucijos dalyvavo jau 104 Dvynių projektuose visuose trijuose šios programos regionuose: ES Rytų Partnerystės, Vakarų Balkanų ir Turkijos, Pietų Partnerystės šalyse.

Aktyviausiai savo patirtimi Lietuva dalinasi muitinės veiklos, ES paramos administravimo, policijos,  sienos apsaugos, socialinė apsaugos, kovos su korupcija, vaistų kontrolės, statistikos, ryšių ir komunikacijos reguliavimo, valstybės tarnybos, veterinarijos ir maisto saugos srityse.   

Europos Komisijos atstovai, ES valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo koordinatoriai, taip pat vystomojo bendradarbiavimo agentūrų, ES valstybių partnerių atstovai konferencijoje dalinosi gerąja praktika ir aptarė būdus, kaip dar labiau sutelkti ir panaudoti ES šalyse narėse sukauptą viešojo valdymo patirtį ir paskatinti institucijas aktyviau dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo projektuose.

 „Konferencija tapo puikia platforma ne tik atkreipti dėmesį į vystomojo bendradarbiavimo kuriamą pridėtinę vertę, bet ir į valstybės institucijų kompetencijų pasidalijimo poreikį su ES šalimis partnerėmis. Džiugu, kad Lietuva yra sėkmingas tokio bendradarbiavimo pavyzdys. Apsikeitimas nuomonėmis tarp šalių ir institucijų, reikia tikėtis, leis šį procesą padaryti dar efektyvesniu“,- savo įspūdžiu po konferencijos dalinosi renginio moderatorius Linas Kojala.

Konferencija surengta gyvendinant projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.