Kita

Vyriausybė patvirtino naują Strateginio valdymo metodiką

2021 m. balandžio 29 d.
Vyriausybė patvirtino naują Strateginio valdymo metodiką

Balandžio 28 d. Vyriausybė patvirtino naująją strateginio valdymo metodiką. Taip buvo žengtas svarbus žingsnis Vyriausybės vykdomoje strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarkoje. Ji įgyvendina 2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Strateginio valdymo įstatymą, kuris padėjo pamatus į rezultatus orientuotam strateginio valdymo sistemos sukūrimui ir plėtojimui, sudarant prielaidas ilgalaikei ir darniai valstybės pažangai, efektyviam valdžios sektoriaus finansų planavimui bei panaudojimui.

„Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka siekiama, kad valstybės strateginiai tikslai būtų suderinti su finansinėmis galimybėmis, o ministerijos žinotų savo ilgalaikius uždavinius ir išteklius, kad būtų suformuotas pagrįstas strateginių pokyčių portfelis bei stebimas pokyčio realizavimas nuo strateginio tikslo iki kiekvieno išleisto euro per vieną dokumentą – institucijos strateginį veiklos planą“, – sakė Ministro Pirmininko patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais Darius Žeruolis.

Jis pabrėžė, kad tai pirmoji svarbi pertvarka, kuri jau pradėta įgyvendinti ministerijoms rengiant Nacionalinio pažangos plano (NPP) plėtros programas ir jų priemonių aprašus. Viešųjų finansų naudojimo efektyvumas bus užtikrinamas per kaštų ir naudos arba sąnaudų efektyvumo analize pagrįsto pokyčiui įgyvendinti reikalingo sprendimo geriausios alternatyvos pasirinkimą. Būtent per NPP plėtros programas bei jų priemones ir bus finansuojamos reformos ir kiti pokyčiai, kurių siekia aštuonioliktoji Vyriausybės savo programoje.

Ši pertvarka jau netolimoje ateityje leis išvengti Lietuvos viešuosius finansus kamuojančios chroniškos problemos – vadinamųjų amžiaus statybų, kai į ilgainiui (iki 2026 m.) išnyksiančią Valstybės investicijų programą buvo įtraukiami tinkamai nepagrįsti investiciniai projektai, dažnai neatitinkantys valstybės finansinių galimybių, nepasirūpinant investicinių projektų išlaikymo kaštais, taip kartais sukuriant ir perteklinę arba netvarią infrastruktūrą. Pagal naująsias daug griežtesnes planavimo taisykles, nustatytas šiandien patvirtintoje Strateginio valdymo metodikoje, investiciniai projektai bus tvirtinami tik įsitikinus, kad jie geriausiai sprendžia valstybės ir visuomenės problemas, o patvirtintam projektui bus garantuotas finansavimas visam jo įgyvendinimo laikotarpiui.

Antras svarbus pertvarkos akcentas – planavimui labai svarbus vidutinės trukmės biudžeto planavimas. Iki šiol N+2 metų perspektyva institucijų biudžetams buvo tik indikatyvi, o ne garantuota. Tuo tikslu Aštuonioliktosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatyta: 1) vidutinės trukmės biudžeto sudarymo taisyklių parengimas ir įgyvendinimas, 2) bazinių išlaidų skaičiavimo metodikos parengimas ir integravimas į biudžeto formavimo procesą, 3) sisteminės valstybės biudžeto išlaidų peržiūros atlikimas ir jos rezultatų panaudojimas, kuris leistų efektyviau paskirstyti ir panaudoti valstybės biudžeto lėšas, įskaitant ir investicijoms įgyvendinti skirtas lėšas. Numatoma, kad naujos kokybės vidutinės trukmės valstybės biudžeto projektą Vyriausybė parengs ir Seimui teiks 2024–2026 metams.

Patvirtintoje  metodikoje – daugiau aiškumo

Metodikos patvirtinimas – svarbus etapas ir Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ekspertų komandai, kuri nuo pat pertvarkos pradžios padeda metodiškai aprašyti visos sistemos procesus, funkcijas, atsakomybes, parengti taisykles bei naujos sistemos dokumentus, padėti institucijoms integruotis ir sklandžiai pereiti prie pakitusio planavimo modelio.

Strateginio valdymo metodikoje detaliai aprašyti strateginio lygmens planavimo, programavimo ir veiklos lygio dokumentų struktūros ir turinio reikalavimai, subjektų, dalyvaujančių planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo procesų valdymo veikloje, atsakomybės ir funkcijos, planavimo dokumentų stebėsena, atskaitomybė ir pažangos vertinimas.

CPVA valstybės strateginio valdymo pertvarkoje dalyvauja nuo 2016 metų, kai buvo patvirtintas pasirengimą pertvarkai ir jos įgyvendinimą Europos Sąjungos investicinių fondų lėšomis finansuojantis projektas „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas“. Projektas įgyvendinamas kartu su strateginiais partneriais – LR finansų ministerija ir Vyriausybės kanceliarija.

Apie strateginio valdymo reformą radijo laidoje „Vieši pinigai“

Balandžio 29 d. 11.05 val. Žinių radijo laidoje Vieši pinigaižurnalistė Eglė Gabrytė kalbina CPVA ekspertę Jekateriną Šarmavičienę ir kelia klausimą –Kada valstybė taps apdairia investuotoja?“.

Pokalbio metu nagrinėjama, kam reikėjo prieš ketverius metus pradėtos valstybės strateginio valdymo ir biudžeto valdymo pertvarkos ir kokių rezultatų tikimasi.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.