ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Iš kultūros paveldo fondo kultūros paveldo objektų pritaikymui – 5 mln. eurų

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Iš kultūros paveldo fondo kultūros paveldo objektų pritaikymui – 5 mln. eurų

Finansinės priemonės, ypač pasiteisinusios energijos efektyvumo bei smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo projektuose, nuo šiol bus taikomos plačiau. Kultūros paveldo fondo lėšomis bus finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus.

Kultūros paveldo fondas įsteigtas Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) pasirašius trišalę sutartį su Finansų ir Kultūros ministerijomis. Fondui numatyta skirti 5,2 mln. eurų ES fondų lėšų, dar tiek pat lėšų bus siekiama pritraukti iš privačių investuotojų.

2017 m. rugpjūčio 18 d. VIPA paskelbė viešąjį pirkimą Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės valdytojui atrinkti, su kuriuo pasirašyti sutartį planuojama metų pabaigoje. Atrinktas finansinės priemonės valdytojas, prie fondo lėšų prisidėdamas nuosavomis lėšomis, teiks paskolas tiesiogiai pareiškėjams.

Fondo lėšos kultūros paveldo objektų kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms reikmėms papildys kultūros paveldo objektams teikiamas subsidijas, kuriomis finansuojami paveldo tyrimai, paveldo tvarkybos darbų projektavimas ir paveldo tvarkybos darbai.

Svarbi informacija Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės pareiškėjams:

• finansinė priemonė – paskola;

• skiriama lėšų suma – 5 mln. eurų;

• galutiniai naudos gavėjai – privatūs kultūros paveldo objektų savininkai, viešieji kultūros paveldo objektų savininkai, galimi partneriai: privatūs ir viešieji kultūros paveldo bendrasavininkiai

• paskolos terminas – iki 20 metų;

• Kultūros paveldo objektų aktualizavimo projektai gali būti derinami su kultūros paveldo objektų paveldotvarkos projektais, su tuo susijusiomis subsidijomis ar kitokiomis priemonėmis;

• paskola kultūros paveldo objektų aktualizavimo investicijoms gali būti teikiama ir be subsidijos;

• paskola kultūros paveldo objektų savininkams teikiama tik tuo atveju, kai jie sutinka šiuos objektus padaryti viešai prieinamais.

Projektai turi atitikti kultūros objektų aktualizavimo 2014 – 2020 metų programos nuostatas:  

• Objektas yra svarbus regiono ir (ar) valstybės raidos procesams ir yra išskirtinės kultūrinės vertės, t.y. objektas, į kurį numatomos investicijos, yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu.

• Bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai pasitelkiant rinkodaros priemones, t.y. projekte, kuriame numatomos investicijos į kultūros paveldo objektą, yra numatytos įgyvendinti rinkodaros priemonės, kuriomis bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai.

• Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir lankytojams, t.y. projekte yra prisiimti įsipareigojimai užtikrinti, kad po galutinio naudos gavėjo investicijų panaudojimo projekte pabaigos ir (ar) ne mažiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus sudarytos sąlygos visuomenei lankytis sutvarkytame kultūros paveldo objekte.

Daugiau informacijos:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/viesojo-ir-privataus-kulturos-paveldo-pritaikymas-visuomenes-poreikiams

Kultūros paveldo fondo – VIPA projektų vadovė Inga Kaliakinaitė, tel. 8 5 203 4662, el. paštas   

Parengta pagal Viešųjų investicijų plėtros agentūros informaciją

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.