ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Vykdoma poprojektinė priežiūra

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje strateginės kryptys – spartus, pažangus šalies augimas, tuo pačiu metu siekiama, kad ūkio plėtra būtų tvari ir tausiai išteklius naudojanti bei teiktų apčiuopiamai geresnę gyvenimo kokybę visiems šalies gyventojams.

Šiuo laikotarpiu Lietuva įgyvendins veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo mūsų šaliai numatė skirti 6.709 milijardus eurų.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą galite rasti čia

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos fondų investicijas Lietuvoje ieškokite čia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.