ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Vykdoma poprojektinė priežiūra

CPVA įgyvendinami projektai

ES fondų investicijų veiksmų programos administravimas, informavimas apie veiksmų programą ir metodinės pagalbos bei konsultacijų teikimas

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) įgyvendina keturis techninės paramos projektus:

  • „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas“ projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą, kuriuo numatoma finansuoti su CPVA pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse (finansuojamas iš Sanglaudos fondo);
  • „Všį Centrinė projektų valdymo agentūra – Informavimas apie Veiksmų programą“ projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, projektų rezultatus, šių projektų kuriamą pridėtinę vertę (finansuojamas iš Europos socialinio fondo);
  • „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“ projektas skirtas užtikrinti tinkamą CPVA, kaip metodinės pagalbos centro, metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimą siekiant efektyviau administruoti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšas (finansuojamas iš Sanglaudos fondo).
  • „Regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo didinimas“. Įgyvendinant iš ESF lėšų finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0034, Regionų plėtros taryboms numatyta suteikti metodinę pagalbą rengiant regionų plėtros planus, vadovaujantis naujai patvirtinta Strateginio valdymo metodika, taip pat formuojant regionuose miestų strategines bei funkcines zonas.

Daugiau informacijos apie 2014 – 2020 m. ES struktūrinių fondų paramą rasite www.esinvesticijos.lt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.