ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Vykdoma poprojektinė priežiūra

Viešinimas

Viešinimo tikslas

Pristatyti tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei įgyvendinamą projektą, atskleisti problemas, kurioms spręsti buvo įgyvendinamas projektas, informuoti apie projekto naudas ir rezultatus, paskatinti tikslines grupes įsitraukti ir naudotis sukurtu produktu.

Viešinimo veiklos

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatoma, kad visi projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų, privalo būti viešinami. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 37 skirsnyje nurodomos privalomos viešinimo veiklos:

  • Informacija interneto svetainėje, jei projekto vykdytojas tokią turi
  • Plakatas arba informacinė lentelė/stendas projekto įgyvendinimo pradžioje. Skirta infrastruktūros ir statybos projektams, kurių vertė didesnė nei 500 000 eurų
  • Nuolatinė informacinė lentelė/stendas projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Skirta visiems didesnės nei 500 000 eurų vertės projektams, kai vykdomi infrastruktūros ar statybos darbai arba kai projektų lėšomis perkamas fizinis objektas

Papildomos privalomos viešinimo veiklos gali būti nurodomos atitinkamų priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašuose. Siekiant didesnės informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos, kviečiame vykdyti ir papildomas viešinimo veiklas. Rekomenduojame jas susiplanuoti ir nusimatyti dar paraiškos finansavimui gauti rengimo metu.

ES fondų investicijų (2014-2020) ženklas

Visose viešinimo priemonėse turi būti naudojamas 2014-2020 ES fondų investicijų ženklas  ir nurodomas fondas ar fondai, kurio lėšomis remiamas projektas. Išsamią informaciją apie ženklą ir jo naudojimą rasite ženklo naudojimo vadove.

Maketai

DĖMESIO! Laikinų ir nuolatinių informacinių lentelių / stendų maketai yra su mėlynu projekto pavadinimo laukeliu. Plakato maketas yra su pilku projekto pavadinimo laukeliu.

Projektų viešinimo klausimais konsultuoja

Žilvinas Kačiuška
Žilvinas Kačiuška
Komunikacijos specialistas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.