Vykdytos programos

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai 2004-2009 m.

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo lėšas gavo 10 šalių, 2004 m. įstojusių į Europos Sąjungą (Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Slovakija), o taip pat Graikija, Ispanija bei Portugalija. Norvegijos finansinio mechanizmo parama buvo skiriama tik šalims, 2004 m. įstojusioms į Europos Sąjungą.

Pagal EEE finansinį mechanizmą 2004 – 2009 m. Lietuvai skirta 27 mln. eurų, pagal Norvegijos finansinį mechanizmą – 40,257 mln. eurų.

Finansavimo sritys

2004-2009 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos laikotarpiu CPVA administravo projektus pagal nustatytas finansavimo sritis.

EEE finansinis mechanizmas
  • aplinkos apsauga, taršos mažinimas, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimas;
  • tvarios plėtros skatinimas – gerinant išteklių naudojimą ir valdymą; Europos kultūros paveldo išsaugojimas, įskaitant viešąjį transportą, taip pat miestų atnaujinimą;
  • žmogiškųjų išteklių plėtra, skatinant švietimą ir mokymą, stiprinant vietos valdžios ir jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, taip pat skatinant tai įgyvendinti padedančius demokratinius procesus;
  • sveikatos apsauga ir rūpinimasis vaikais;
  • akademiniai tyrimai.
Norvegijos finansinis mechanizmas

Remtos tos pačios sritys, kaip ir iš EEE finansinio mechanizmo, tačiau papildomas prioritetas teiktas:

  • Šengeno Acquis įgyvendinimui, nacionalinio Šengeno veiksmų plano rėmimui, taip pat teismų sistemos stiprinimui;
  • aplinkai, akcentuojant administracinių gebėjimų stiprinimą, įgyvendinant acquis ir investuojant į infrastruktūrą bei technologijas, ypatingas dėmesys skiriamas miesto atliekų tvarkymui;
  • regioninė politika ir bendradarbiavimas abipus sienos;
  • techninė pagalba, siekiant įgyvendinti Acquis Communautaire.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.