Vykdytos programos

Šengeno priemonė 2004-2006 m.

Šengeno priemonė buvo laikinas finansinis instrumentas padėti valstybėms narėms nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos finansuoti naujoms Europos Sąjungos išorės sienoms skirtas priemones, susijusias su Šengeno Acquis įgyvendinimu ir išorės sienos kontrole.

Ši finansinės pagalbos priemonė netipiška ne tik Lietuvai, bet ir visai Europos Sąjungai, nes daugiau nebuvo tokio finansinio instrumento, kai per ypač trumpą laiką nuo 2004 m. gegužės 1d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. turėjo būti panaudotos tokios didelės lėšos. Lietuvai buvo skirta 616 mln. litų su PVM. Tai trečia pagal dydį iš Šengeno priemonės skirta suma po Lenkijos ir Vengrijos. Per įgyvendinimo laikotarpį buvo įsisavinta 609,6 mln. Lt

Narystė Šengeno erdvėje tapo atvirų sienų ir saugumo garantu. Lietuvai buvo panaikinta kontrolė prie Europos Sąjungos valstybes skiriančių vidinių sienų ir Lietuvos piliečiai per 23 Šengeno erdvei priklausančias šalis gali važiuoti nestabdomi, be jokios dokumentų patikros. Šiuo metu visa Šengeno šalių saugumo informacija suplaukia į vieningą informacinę sistemą, kuri buvo viena iš pagrindinių sąlygų narystės Šengeno erdvėje siekiančioms šalims. Prie Šengeno informacinės sistemos prisijungę šalies pareigūnai gali greičiau keistis informacija apie nusikaltimus ir efektyviau kovoti su nelegalia migracija, tarptautiniu nusikalstamumu, automobilių vagystėmis, narkotikų ar ginklų kontrabanda.

Taip pat Šengeno priemonės pagalba modernizuoti sienos infrastruktūros objektai, pareigūnai apmokyti ir aprūpinti naujausiomis transporto, ryšio, kontrolės ir stebėjimo priemonėmis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.