Vykdytos programos

Išorės sienų fondas 2007-2013 m.

Išorės sienų fondą (ISF) 2007 – 2013 m. laikotarpiui įsteigė Europos Komisija. Bendrasis jo tikslas – prisidėti prie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo ir solidarumo tarp valstybių narių taikymo.

Fondo tikslai:

  • padėti veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą;
  • veiksmingai valdyti žmonių srautus prie išorės sienų, siekiant užtikrinti aukštą apsaugos prie išorės sienų lygį bei sklandų išorės sienų kirtimą pagal Šengeno acquis;
  • užtikrinti, kad pasieniečiai vienodai taikytų sienų kirtimą reglamentuojančias Bendrijos teisės nuostatas;
  • gerinti valstybių narių konsulinių įstaigų trečiosiose šalyse veiklą, skirtą trečiųjų šalių piliečių srautams valdyti.

Sudėtinė ISF dalis yra Specialioji tranzito schema (STS), kuri skirta tik Lietuvos Respublikai. Pagal ją ISF lėšomis buvo dengiamos išlaidos, patiriamos įgyvendinant acquis nuostatas, reglamentuojančias konkrečias asmenų sausumos tranzito tarp Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos dalių.

Išorės sienų fondo tikslams pasiekti buvo skiriamas bendras finansavimas, siekiantis 151 mln eurų. Iš jų Europos Komisija per 2007–2013 m. laikotarpį numatė skirti 32,45 mln. eurų, o nacionalinis finansavimas – 10,82 mln. eurų. Programos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.

Paramos administravimo sistemoje ISF atsakingosios institucijos ir audito institucijos funkcijas atliko Vidaus reikalų ministerija (VRM), fondo įgaliotosios ir tvirtinančiosios institucijos funkcijas – CPVA (agentūra tvirtino ir deklaravo fondo išlaidas).

Pavestų 2008-2013 m. ISF paramos administravimo funkcijų vykdymui CPVA iš ES gavo techninę paramą. Techninė parama finansuota ISF lėšomis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.