Vykdytos programos

Pereinamojo laikotarpio priemonė

PHARE programą nuo 2004 iki 2006 metų pakeitė Europos Sąjungos parama pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę (Transition Facility). Ši priemonė skirta tęsti Lietuvos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimą bei padėti pašalinti administracinių gebėjimų spragas įgyvendinant Bendrijos teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą, t. y. tęsti darbus, pradėtus iki stojimo į ES laikotarpiu pagal PHARE programą, remiantis PHARE programos principais.

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės įgyvendinimo instrumentai liko tokie patys kaip ir PHARE programos atveju, t.y. Dvynių ir Trumpalaikiai Dvynių projektai, techninės pagalbos bei mažos apimties tiekimo projektai. Projektų investicinių komponentų dalims buvo numatyta ne mažiau nei 25 procentai bendrojo finansavimo lėšų iš Lietuvos biudžeto.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.