Vykdytos programos

ES struktūrinė parama 2007-2013 m.

2007–2013 m. Europos Sąjunga (toliau – ES) iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo Lietuvai numatė skirti daugiau kaip 6 mlrd. eurų. Šia parama siekta sparčiai gerinti investavimo, darbo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus šalies gyventojus.

Parama teikta pagal Europos Komisijos patvirtintą Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. CPVA kartu su atskirus valstybės sektorius koordinuojančiomis ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis buvo pavesta administruoti dalį priemonių, įgyvendinančių veiksmų programų prioritetus. ES struktūrinės paramos administravimo sistemoje CPVA atliko įgyvendinančios institucijos funkcijas.

Finansavimo sritys, kurias administravo CPVA:

  • Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
  • Ekonomikos augimo veiksmų programa
  • Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
  • Techninės paramos veiksmų programa

Pavestų 2007-2013 m. ES Struktūrinės paramos administravimo, informavimo ir viešinimo funkcijų vykdymui CPVA iš ES gavo techninę paramą. Techninė parama finansuota Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.