Vykdytos programos

Europos grąžinimo fondas 2008–2013 m.

Europos grąžinimo fondą (EGF) 2008 – 2013 m. laikotarpiui įsteigė Europos Komisija. Juo siekta remti valstybių narių pastangas gerinti grąžinimo valdymą visais jo aspektais, naudojant integruoto grąžinimo valdymo koncepciją bei numatant bendrus valstybių narių įgyvendintus veiksmus arba nacionalinius veiksmus, kuriais siekiama Bendrijos tikslų vadovaujantis solidarumo principu.

Fondo tikslai:

  • valstybių narių integruoto grąžinimo valdymo įvedimas ir tokio valdymo organizavimo ir įgyvendinimo tobulinimas;
  • valstybių narių bendradarbiavimo stiprinimas integruoto grąžinimo valdymo ir jo įgyvendinimo srityje;
  • veiksmingo ir vienodo bendrų grąžinimo standartų taikymo skatinimas, atsižvelgiant į šios srities politikos pokyčius.

Parama teikta pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 575/2007/EB „Dėl Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo“ bei jį įgyvendinančią daugiametę programą ir metines programas.  2008-2013 m. laikotarpiu Bendrija mūsų šalyje įgyvendinamiems projektams numatė skirti 3,86 mln. eurų (13,32 mln. Lt), o pati Lietuva – 1,17 mln. eurų (4,04 mln. Lt). Paramos sutartys sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d., visų projektų išlaidos turėjo būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2016 m. birželio 30 d.

EGF paramos administravimo sistemoje atsakingosios institucijos ir audito institucijos funkcijas atliko Vidaus reikalų ministerija (VRM), fondo įgaliotosios ir tvirtinančiosios institucijos – Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Vidaus reikalų ministro įsakymu sudaryto EGF priežiūros ir projektų atrankos komiteto nariai: VRM, CPVA, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, Policijos departamento prie VRM, Migracijos departamento prie VRM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai bei Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro koordinatorė Lietuvoje.

2008-2013 m. EGF paramos administravimo funkcijų vykdymui CPVA iš ES gavo techninę paramą, kuri finansuota šio fondo lėšomis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.