Vykdytos programos

Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programa 2007-2012 m.

Europos Komisija ir Šveicarijos Konfederacija, siekdamos sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos Sąjungoje, 2006 m. vasario 27 d. pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo ši šalis 10-iai naujų bendrijos narių įsipareigojo skirti 1 mlrd. Šveicarijos frankų paramos.

2007 m. gruodžio 20 d. Lietuvos ir Šveicarijos valstybių atstovai pasirašė Pagrindų susitarimą dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo.

Pagal šią tarptautinę programą per penkerius metus mūsų šaliai buvo suplanuota skirti 70,858 mln. Šveicarijos frankų. Buvo numatyta, jog Lietuva taip pat prisidėtų prie programos bendrojo finansavimo. Paramos lėšos turėjo būti panaudotos iki 2017 m. birželio 14 d.

Programos koordinavimas ir įgyvendinimas

Iš Lietuvos pusės programą koordinavo Finansų ministerija (Koordinavimo institucija), o įgyvendinimą stebėjo bei susijusius sprendimus priėmė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos priežiūros komitetas. Galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo turėjo Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra (Swiss Agency for Development and Cooperation) arba Šveicarijos ekonomikos reikalų valstybės sekretoriatas (State Secretariat for Economic Affairs). Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą iš dalies administruoti buvo pavesta Centrinei projektų valdymo agentūrai, kuri šių funkcijų vykdymui gavo techninę paramą.

Nevyriausybinių organizacijų fondo (subsidijų schemos) administravimo sistemoje tarpinė institucija – Finansų ministerija, o fondo projekto vykdytojo funkcijos priklauso CPVA. Nevyriausybinės organizacijos (NVO) kaip galutiniai paramos gavėjai įgyvendino fondo finansuojamus paprojekčius. Galutinį sprendimą dėl jų finansavimo priėmė NVO fondo priežiūros komitetas, tvirtindamas CPVA parengtas paraiškų gauti paramą vertinimo ataskaitas.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos Finansų ministerija ir www.swiss-contribution.admin.ch.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.