Vykdytos programos

Specialioji Kaliningrado tranzito priemonė

Pažymėtina, kad Specialioji Kaliningrado tranzito priemonė skirta išskirtinai tik Lietuvos Respublikai.

Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija 2002 m. lapkričio 11 d. pasirašė Bendrąjį pareiškimą dėl tranzito tarp Kaliningrado regiono ir likusios Rusijos Federacijos dalies, pagal kurį nuo 2003 m. liepos 1 d. Rusijos Federacijos piliečiams kelionei iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją išduodamas supaprastinto tranzito dokumentas (STD) arba supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (STGD).

Europos Sąjunga įsipareigojo atlyginti visas papildomas Lietuvos Respublikos išlaidas, susijusias su supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) įvedimu, įskaitant darbo užmokesčio mokėjimo išlaidas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.